||  


ks. Michał Kaszowski

-

Teologiczny słownik rosyjsko-polski


#
= (, , , , `, `) dwa // teoria dwóch prawd

= (`, -) ruch, poruszenie // poruszanie rękami || ruch na rzecz lepszego świata || poruszenie uczuć || poruszenie serca

= (`) prowadzony, kierowany, wiedziony // prowadzony łaską Ducha Świętego

#    ||