Первая страница на польском языке   ||   Первая страница на русском языке


ks. Michał Kaszowski

теологический словарь

русско-польский

Teologiczny słownik rosyjsko-polski


А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я #ДА ДВ ДЕ ДЖ ДЗ ДИ ДЛ ДМ ДН ДО ДР ДУ ДЩ ДЫ ДЬ ДЭ ДЮ ДЯ


ДИ

диавол = (arch. bibl.) diabeł (дьявол)

диадема = (диад`ема, -ы) diadem // на рогах его было десять диадим Откр Ap 13,1  – na jego rogach było dziesięć diademów || диадим (arch. bibl.) – diademów (диадем)

диадима = (диад`има) diadem (Wj 29,6)

диакон = (ди`акон, -а и дь`якон, -а) diakon

диаконат = (диакон`ат, -а) diakonat (первая степень священнослужения – pierwszy stopień kapłaństwa)

диакониса = (диакон`иса, -ы) diakonisa

диаконисса = (диакон`исса) (Rz 16,1) diakonisa || см. диакониса

диакония = diakonia

диалектика = (диал`ектика, -и) dialektyka (filoz.)

диалектический = (диалект`ический) dialektyczny // диалектическая теология – teologia dialektyczna

диалог = (диал`ог, -а) dialog

Дивлаим = (Дивла`им) Diblaim (Oz 1,3)

Дивлаф = (Дивл`аф) Ribla (Ez 6,14)

Дивон = (Див`он) Dibon (Lb 21,30)

Дивон-Гад = (Див`он-Гад) Dibon–Gad (Lb 33,45)

дидаскалия = didaskalia, wskazówki, wyjaśnienia

Дидахе = Didache

дидрахма = (дидр`ахма) dwudrachma (Mt 17,24)

Дизагав = (Дизаг`ав) Di–Zahab (Pwt 1,1)

Дикла = (Д`икла) Dikla (Rdz 10,27; 1 Krn 11,21) — аналог. Алмодад.

Дилеан = (Диле`ан) Dilan (Joz 15,38)

Димас = (Д`имас) Demas (Kol 4,14)

Димитрий = (Дим`итрий) Demetriusz (Dz 19,24)

Димна = (Д`имна) Rimmon (Joz 21,35)

Димон = (Дим`он) Dimon (Iz 15,9)

Димона = (Дим`она) Dimona (Joz 15,22)

Дина = (Д`ина) Dina (Rdz 30,21)

динарий = (дин`арий, -я) denar

Дингава = (Динг`ава) Dinhaba (Rdz 36,32)

Дионисий = (Дион`исий) Dionizy (Dz 17,34)

Диопет = (Диоп`ет) który spadł z nieba (Dz 19,35)

Диоскуры = (Диоск`уры) Dioskurowie (Dz 28,11)

Диотреф = (Диотр`еф) Diotrefes (3 J 9)

диоцез = (диоц`ез, -а) diecezja (епархия)

дипломат = (диплом`ат, -а) dyplomata

дипломатический = (дипломат`ический) dyplomatyczny // дипломатические контакты со Святым Престолом – dyplomatyczne kontakty ze Stolicą Apostolską

дипломатия = (диплом`атия, -и) dyplomacja // Дипломатия Святого Престола – Dyplomacja Stolicy Apostolskiej

дипломатка = (диплом`атка, -и, р. мн. -ток) dyplomatka

диптих = (д`иптих, -а) dyptych, dyptyk

дискос = (д`искос, -а) (prawosł.) diskos, patena używana w liturgii Kościoła Wschodniego

дискриминация = (дискримин`ация, -и) dyskryminacja

диспенсация = dyspensa (praw. kan.)

дисциплина = (дисципл`ина, -ы) dyscyplina, karność

Дишан = (Диш`ан) Diszan (Rdz 36,21)

Дишон = (Диш`он) Diszon (Rdz 36,21)ДА ДВ ДЕ ДЖ ДЗ ДИ ДЛ ДМ ДН ДО ДР ДУ ДЩ ДЫ ДЬ ДЭ ДЮ ДЯА Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я # Первая страница на польском языке   ||   Первая страница на русском языке