Первая страница на польском языке   ||   Первая страница на русском языке


ks. Michał Kaszowski

теологический словарь

русско-польский

Teologiczny słownik rosyjsko-polski


А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я #ЗА ЗБ ЗВ ЗГ ЗД ЗЕ ЗИ ЗЛ ЗМ ЗН ЗО ЗР ЗУ ЗЫ ЗЮ ЗЯ


ЗО

зов = (зов, -а) 1. zew, wołanie, zawołanie //  зов плоти – pragnienie ciała // 2. wezwanie, zaproszenie || зов Божий – wezwanie Boże || жить и действовать по зову Божию (ККЦ 2000) – żyć i działać według wezwania Bożego || следовать Его зову любить добро и чуждаться зла. (ККЦ 1811) – iść za Jego wezwaniem do miłowania dobra i stronienia od zła

золото = (з`олото, -а) złoto // Писание постоянно напоминает о необходимости отвергать "идолов - серебро и золото, дело рук человеческих. (ККЦ 2112) – Pismo Święte nieustannie przypomina o konieczności odrzucania "bożków ze srebra i złota, uczynionych rękami ludzkimi"

золотой = (золот`ой) złoty // золотое правило – złota zasada || золотой телец – złoty cielec || золотая середина – złoty środek || Правдивость находит золотую середину между тем, что должно быть высказано, и тем, что должно храниться в секрете (ККЦ 2469) – Prawdomówność zachowuje złoty środek między tym, co powinno być wyjawione, a tym, co powinno być utrzymane w tajemnicy

зона = (з`она, -ы) sfera, zakres

зороастризм = (зороастр`изм, -а) zoroastryzm, zaratustryzm zaratusztrianizm

Зоровавель = (Зоровав`ель) Zorobabel (1 Krn 3,19)

Зохелет = (Зохел`ет) Zochelet (1 Krl 1,9)

Зохеф = (Зох`еф) Zochet (1 Krn 4,20)ЗА ЗБ ЗВ ЗГ ЗД ЗЕ ЗИ ЗЛ ЗМ ЗН ЗО ЗР ЗУ ЗЫ ЗЮ ЗЯА Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я # Первая страница на польском языке   ||   Первая страница на русском языке