Первая страница на польском языке   ||   Первая страница на русском языке


ks. Michał Kaszowski

теологический словарь

русско-польский

Teologiczny słownik rosyjsko-polski


А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я #ЗА ЗБ ЗВ ЗГ ЗД ЗЕ ЗИ ЗЛ ЗМ ЗН ЗО ЗР ЗУ ЗЫ ЗЮ ЗЯ


ЗЛ

Златоуст = Chryzostom (Złotousty) // Иоанн Златоуст – Jan Chryzostom (Złotousty)

зло = (зло 1, зла, р. мн. зол, других форм мн. нет) zło // абсолютное зло – zło absolutne || зло физическое – zło fizyczne || моральное зло – zło moralne || нравственное зло – zło moralne // бороться против зла – walczyć ze złem || делать зло – czynić zło || делавшие зло – czyniący zło || делание зла – czynienie zła || желать ближнему зла – pragnąć zła dla bliźniego, życzyć bliźniemu zła || избавить от зла – wybawić od zła || избавление от зла – wybawienie od zła || избегать зла – unikać zła || избежать зла – unikać zła || бегство от зла – ucieczka od zła || отвергать зло – odrzucać zło || отвержение зла – odrzucenie zła || воздержаться от зла – powstrzymywać się od zła || воздержание от зла – powstrzymywanie się od zła || отводить от зла – odciągać od zła, odwodzić od zła || отвращаться от зла – odwracać się od zła || отвращение от зла – odwrócenie się od zła || отличать добро от зла – odróżniać dobro od zła || победить зло – pokonać zło || победа над злом – zwycięstwo nad złem || совершать зло – popełniać zło || совершение зла – popełnianie zła || удаляться от зла – odsuwać się od zła || уклониться от зла – ustrzec się od zła || хранить сердце от зла – chronić serce od zła || чуждаться зла – wystrzegać się zła, stronić od zła // добро и зло – dobro i zło || драма зла и греха – dramat zła i grzechu || защита от зла – obrona przed złem || зло греха – zło grzechu || испытание злом – doświadczanie przez zło || наклонность ко злу – skłonność do zła || опыт зла и страдания – doświadczenie zła i cierpienia || ответственность за зло – odpowiedzialność za zło || очищение от зла – oczyszczenie ze zła || последствия зла – następstwa zła, skutki zła, konsekwencje zła || происхождение зла – pochodzenie zła || протест против зла в мире – protest przeciwko złu w świecie || размах зла – rozmiar zła, zasiąg zła || свободный выбор зла – wolny wybór zła || склонность ко злу – skłonność do zła || смерть вторая не причинит им зла (ККЦ 1014) – śmierć druga nie wyrządzi im zła || страх перед злом – lęk przed złem || Откуда происходит зло? – Skąd pochodzi zło? || В этих случаях человек повинен в том зле, которое совершает. (ККЦ 1791) – W tych wypadkach człowiek jest odpowiedzialny za zło, które popełnia || Любовь не мыслит зла  (1 Кор 13,4-7) – Miłość nie zamierza zła

злоба = (зл`оба, -ы) złość, zło // отложить всякую злобу (1 Петр 2,1) – odrzucić wszelkie zło

злой = (злой; кр. ф. зол, зла) zły // злые духи – złe duchy || злое дело – zły czyn || грех по злому умыслу (ККЦ 1860) – grzech popełniony ze złości || злая воля – zła wola

злорадство = (злор`адство, -а) złośliwe zadowolenie // злорадство о несчастье ближнего (ККЦ 2539) – radość z nieszczęścia bliźniego || злорадство по поводу несчастья ближнего – złośliwa radość z powodu nieszczęścia bliźniego

злословие = (злосл`овие, -я) 1. obmowa // злословие - если кто «без объективной действительной причины сообщает людям, ничего о том не знающим, о недостатках и проступках других (ККЦ 2477) – obmowa jest gdy ktoś bez obiektywnie ważnej przyczyny ujawnia ludziom, którzy o tym nic nie wiedzą, wady i przewinienia innych ludzi 2. oszczerstwo (клевета) 3. złe mówienie, złe mowy, mówienie źle || ККЦ 2148|| Богохульство состоит в злословии Бога (ср. ККЦ 2148) – Bluźnierstwo polega na mówieniu źle o Bogu

злословить = (злосл`овить, -влю, -вит) 1. obmawiać 2. oczerniać (клеветать) 3. źle mówić

злоупотребление = (злоупотребл`ение, -я) nadużycie // грех есть злоупотребление свободой – grzech jest nadużyciem wolności || злоупотребление Божьим именем – nadużycie Bożego imienia || злоупотребление едой – nadużycie jedzenia || злоупотреблять им – nadużywać go

злоупотреблять = (злоупотребл`ять, -`яю, -`яет) nadużywać // человек злоупотребил своей свободой (ККЦ 1707) – człowiek nadużył swojej wolności || Человек, злоупотребив свободой, ослушался заповеди Божией (ср. ККЦ 397) – Człowiek, nadużywszy wolności, okazał nieposłuszeństwo przykazaniu Bożemu || злоупотребить именем Божьим – nadużyć Bożego imienia

злочестие = (злоч`естие, -я) nieprawośćЗА ЗБ ЗВ ЗГ ЗД ЗЕ ЗИ ЗЛ ЗМ ЗН ЗО ЗР ЗУ ЗЫ ЗЮ ЗЯА Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я # Первая страница на польском языке   ||   Первая страница на русском языке