Первая страница на польском языке   ||   Первая страница на русском языке


ks. Michał Kaszowski

теологический словарь

русско-польский

Teologiczny słownik rosyjsko-polski


А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я #ЖА ЖБ ЖВ ЖГ ЖД ЖЕ ЖИ ЖЛ ЖМ ЖН ЖО ЖР ЖУ ЖЭ ЖЮ ЖЯ


ЖА

жадность = (ж`адность, -и) chciwość, skąpstwo

жажда = (ж`ажда, -ы) 1. pragnienie || жажда Бога – pragnienie Boga || жажда Духа Святого – pragnienie Ducha Świętego || жажда богатства – pożądanie bogactwa || жажда воды – pragnienie wody || жажда земных благ – pragnienie dóbr ziemskich || жажда благовествовать – pragnienie ewangelizowania // 2. żądza // жажда денег – żądza pieniędzy || жажда присвоить себе блага ближнего – żądza przyswojenia sobie dóbr bliźniego

жаждать = (ж`аждать, -ду, -дет) 1. pragnąć // Бог жаждет, чтобы мы жаждали Его (ККЦ 2560) – Bóg pragnie, abyśmy pragnęli Jego // 2. pożądać

жаждущий = (ж`аждущий) 1. pragnący // жаждущей давать все – pragnący dawać wszystko || жаждущий правды – pragnący prawdy, sprawiedliwości || Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся (Мф 5,6) – Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. // 2. spragniony, chciwy

жалеть = (жал`еть, -`ею, -`еет) żałować // Не будем жалеть времени, чтобы пойти на встречу с Ним в поклонении (ККЦ 1380) – Nie będziemy żałować czasu, by pójś na spotkanie z Nim w adoracji

жалоба = (ж`алоба, -ы) 1 skarga, narzekanie, uskarżanie się // жалоба чужеземца – skarga cudzoziemca || ответ на жалобуodpowiedź na skargę || жалоба на болезнь – uskarżanie się na chorobę

жалование = (ж`алование, -я) zapłata, wynagrodzenie // слишком низкое жалованиеzbyt niskie wynagrodzenie

жаловать = (ж`аловать, ж`алую, ж`алует) udzielać, dawać, obdarowywać // дары, которые Дух жалует нам (ККЦ 2003) – dary, których Duch nam udziela

жаловаться = (ж`аловаться, ж`алуюсь, ж`алуется) skarżyć się, uskarżać się // Почему мы жалуемся на то, что мы не услышаны? (ККЦ 2735) – Dlaczego skarżymy się na to, że nie jesteśmy wysłuchani?

жалостный = (ж`алостный; кр. ф. -тен, -тна) opłakany, godzien litości, godzien współczucia // человечество находилось в жалостном состоянии (ККЦ 457) – ludzkość znajdowała się w opłakanym stanie

Жан = Jean, Jan

Жанна = (Ж`анна) Joanna // святая Жанна д'Арк – św. Joanna d`Arc

жанр = (жанр, -а) rodzaj, gatunek, temat, motyw || литературные жанры – rodzaje literackie

жатва = (ж`атва, -ы) żniwa, żniwo, zbiory // семя всходит само собой и растет, пока не настанет жатва – ziarno kiełkuje mocą własną i rośnie, aż do żniwaЖА ЖБ ЖВ ЖГ ЖД ЖЕ ЖИ ЖЛ ЖМ ЖН ЖО ЖР ЖУ ЖЭ ЖЮ ЖЯА Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я # Первая страница на польском языке   ||   Первая страница на русском языке