A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z ź Ż


  Strona główna

Streszczenia Zagadnienia Pytania

Wykaz wszystkich wykładów w formacie mp3


 

Ks. Michał Kaszowski

Kto pomaga duszom w czyśćcu?

 

t510-a_kto_pomaga_zmarlym.mp3


Zagadnienia poruszone w wykładzie:

Wykład o potrzebie pamiętania o zmarłych można ściągnąć tutaj


Wykaz wszystkich wykładów w formacie mp3


Ks. Michał Kaszowski

 

Pomaganie duszom zmarłych

przez Msze św.

 

t510-b_pomoc_zmarlym_przez_msze_sw.mp3

 


Zagadnienia poruszone w wykładzie:

Wykład o pomaganiu zmarłym przez ofiarę Mszy św. można ściągnąć tutaj


Wykaz wszystkich wykładów w formacie mp3


 

Ks. Michał Kaszowski

Pomaganie duszom

przez nasze modlitwy

 

t510-c_pomoc_zmarlym_przez_modlitwe.mp3


Zagadnienia poruszone w wykładzie:

Wykład o pomaganiu zmarłym naszymi modlitwami można ściągnąć tutaj


Wykaz wszystkich wykładów w formacie mp3


Ks. Michał Kaszowski

 

Pomoc okazywana zmarłym

przez czyny wypływające z miłości

 

t510-d_pomoc_zmarlym_przez_nasze_dobro.mp3

 


Zagadnienia poruszone w wykładzie:

Wykład o pomaganiu duszom w czyśćcu naszymi dobrymi czynami można ściągnąć tutaj


Wykaz wszystkich wykładów w formacie mp3


 

Ks. Michał Kaszowski

Nasze przebaczenie

pomocą dla dusz w czyśćcu

 

t510-e_pomoc_zmarlym_przez_nasze_przebaczenie.mp3


Zagadnienia poruszone w wykładzie:

Wykład o pomaganiu zmarłym naszym przebaczeniem można ściągnąć tutaj


Wykaz wszystkich wykładów w formacie mp3


Ks. Michał Kaszowski

 

Pomaganie zmarłym naszymi ofiarami

 

t510-f_pomoc_zmarlym_przez_nasze_ofiary.mp3

 


Zagadnienia poruszone w wykładzie:

Wykład o pomocy okazywanej zmarłym przez nasze ofiary można ściągnąć tutaj


Wykaz wszystkich wykładów w formacie mp3


 

Ks. Michał Kaszowski

Odpusty ofiarowane za zmarłych

 

t510-g-pomoc_zmarlym_przez_odpusty.mp3


Zagadnienia poruszone w wykładzie:

Wykład o pomaganiu zmarłym przez zyskiwanie odpustów można ściągnąć tutaj

 

Więcej o odpustach tutaj


Wykaz wszystkich wykładów w formacie mp3


Ks. Michał Kaszowski

 

Stałość w naszym pomaganiu

duszom w czyśćcu

 

t510-h_nasze_stale_pomaganie_zmarlym.mp3

 


Zagadnienia poruszone w wykładzie:

Wykład o stałym udzielaniu przez nas pomocy zmarłym można ściągnąć tutaj


 

Ks. Michał Kaszowski

Czym jest czyściec?

 

istota czyśćca


Wykaz wszystkich wykładów w formacie mp3

  Strona główna


Inne witryny:

Ewangelia na każdy dzień
Jezus i Maryja w oczach ewangelistów i mistyków
Czytelnia
Leksykon "Prawdziwe Życie w Bogu"