Istnienie Boga || Bliskość Boga || Objawienie Boże || Odpowiedź na Boże Objawienie || Religie niechrześcijańskie || Jedyny Bóg || Trójca Święta || Stworzenie || Natura człowieka || Raj || Grzech pierworodny || Cierpienie i zło w świecie || Jezus Chrystus || Maryja || Kościół || Duch Święty || Łaska Boża || Sakramenty || Chrzest || Bierzmowanie || Eucharystia || Sakrament pojednania || Przygotowanie się do spowiedzi || Sakrament namaszczenia chorych || Kapłaństwo || Małżeństwo || Śmierć || Sąd szczegółowy i ostateczny || Czyściec || Niebo || Piekło || Miłosierdzie Boże || Paruzja || Zmartwychwstanie || Życie w przyszłym świecie || Sumienie || Przykazanie miłości || Grzech || Przykazania Boże || Modlitwa || Doskonalenie kontaktów osobowych

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z ź Ż

STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI


M. Kotnis-Telesińska - lekarz

TEOLOGIA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH


NATURALNE METODY PLANOWANIA POCZĘĆ


Zagadnienia poruszane na stronie ujęte w formie pytań:


Małgorzata Kotnis-Telesińska - lekarz

NATURALNE METODY PLANOWANIA POCZĘĆ

Jedną z cech życia jest cykliczność, czyli powtarzanie się tych samych procesów. Metody planowania poczęć są oparte na znajomości cyklicznej płodności kobiety. Poznanie i zaakceptowanie tej cykliczności powinno mieć miejsce już w okresie dojrzewania. Zaakceptowanie swojej płci jest konieczne niezależnie od powołania człowieka do życia w samotności czy w małżeństwie. Naturalne metody regulacji poczęć uczą nas obserwacji swego organizmu, kontrolowania swoich popędów oraz odpowiedzialności za swoje czyny, a przede wszystkim za życie drugiego człowieka. Dla ludzi wierzących jest w tych metodach świadome przyjęcie działalności Boga i ustanowionych przez Niego praw. Istnieje kilka metod określania dni płodnych i niepłodnych kobiety.

1. Na czym polega metoda termiczna?

Metoda ta oparta jest na zjawisku wzrostu temperatury w dniu jajeczkowania, czyli owulacji. Jajeczkowaniejest najistotniejszym momentem w cyklu płciowym kobiety, kiedy to komórka płciowa żeńska, jaką jest komórka jajowa, uwalnia się z jajnika. Jest to dzień maksymalnej płodności kobiety. Temperaturę mierzymy po dłuższym odpoczynku i w tych samych warunkach codziennie rano, przez pięć minut w odbycie lub w pochwie. Pierwsza część cyklu od miesiączki do jajeczkowania cechuje się niższymi temperaturami ciała w stosunku do drugiej części cyklu. Czas trwania tej drugiej części waha się najczęściej w granicach 7 do 16 dni. Taki czas upływa od jajeczkowania do wystąpienia następnej miesiączki. Prawidłowy wykres temperatur może być zniekształcony przez takie czynniki, jak: choroba, stosowanie leków, alkohol, nieprzespana noc, zmiana termometru, czasu pomiaru, stres itp., dlatego też — w celu prawidłowego określenia dni płodnych i niepłodnych — należy dokonać innych jeszcze obserwacji, podanych poniżej.

2. Na czym polega metoda śluzowa?

Metoda, opracowana przez małżeństwo australijskich lekarzy Billingsów, oparta jest na ocenie pojawiania się cyklicznej suchości i wilgotności w pochwie. Odczucia te są ściśle związane z nieobecnością lub obecnością śluzu, wytwarzanego w gruczołach szyjki macicy, zwanego śluzem płodnym. Faza, w której kobieta odczuwa obecność śluzu, jest fazą płodną. Faza od miesiączki do momentu wystąpienia śluzu oraz faza od momentu zakończenia wydzielania się śluzu do następnej miesiączki są fazami niepłodnymi.

3. Na czym polega metoda objawowo-termiczna?

Metoda ta polega na jednoczesnym obserwowaniu śluzu i mierzeniu temperatury. Dodatkowymi objawami, które obserwujemy, są: ból owulacyjny, krwawienie owulacyjne oraz obrzmienie piersi. Ból owulacyjny może występować u niektórych kobiet na kilka dni do kilkunastu godzin przed jajeczkowaniem. Odczuwa go kobieta w dolnej części brzucha początkowo jako ból tępy, a później jako ostry. W dniu jajeczkowania może mieć miejsce krwawienie owulacyjne, które bywa określane jako „mała miesiączka”. Po jajeczkowaniu kobieta może zaobserwować powiększanie się i obrzmienie gruczołów mlecznych piersi. Omówione tutaj zjawiska w różnym stopniu wyrażają się u poszczególnych kobiet. Dopiero po obserwacji kilku cykli można skoncentrować się głównie na tych objawach, które są najsilniej ujawnione i najczytelniejsze u danej kobiety. W małżeństwie odczytywanie rytmu płodności nie jest sprawą wyłącznie kobiety. Problemem tym powinien być zainteresowany w równym stopniu także mąż.

4. Co sądzić o niezawodności metod naturalnych?

Testowanie naturalnych i sztucznych metod planowania poczęć jest zadaniem bardzo trudnym z uwagi na dużą ilość zmiennych, jaka kryje się w ludziach. W planowaniu rodziny do określenia niezawodności metody stosowane jest określenie „stu lat kobiecych”. Jeśli mówi się o 99% skuteczności, znaczy to, że na 100 kobiet w ciągu roku zaistniała jedna ciąża nieplanowana (wskaźnik Pearl'a). W metodach naturalnych wskaźnik ten wynosi 99,93%, przy stosowaniu zaś tabletek antykoncepcyjnych — 99,97%. W liczbach metody naturalne od pigułki różnią się setną częścią procenta na „korzyść” tych drugich. Biorąc pod uwagę działanie poronne niektórych pigułek oraz ich działanie uboczne, ta setna część zanika na nieporównywalnie większą korzyść metod naturalnych.

W opracowaniu tym jedynie zasygnalizowano naturalne metody planowania poczęć. Dokładne instrukcje odnośnie stosowania i interpretacji obserwacji można znaleźć w niżej podanej literaturze.


Literatura na temat naturalnych metod planowania poczęć:

  • W. Fijałkowski, Biologiczny rytm płodności a regulacja urodzeń. Warszawa 1978.
  • W. Fijałkowski, Kierowanie płodnością, w. Miłość, małżeństwo, rodzina, Praca zbiorowa, Kraków 1978, s.277-314.
  • W. Fijałkowski, Narodziny człowieka w: Spojrzenia na współczesną rodzinę w Polsce, Praca zbiorowa. Warszawa 1981, s. 159—174.
  • Katolik a planowanie rodziny. Praca zbiorowa, Wrocław 1979.
  • E. Wójcik, Naturalna regulacja poczęć, w: Spojrzenia na współczesną rodzinę w Polsce, Praca zbiorowa. Warszawa 1981, s. 125—142

STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI

Inne witryny:

Ewangelia na każdy dzień
Jezus i Maryja w oczach ewangelistów i mistyków
Czytelnia
Leksykon "Prawdziwe Życie w Bogu"