Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

ZNAKI CZASU

Potrzeba odczytywania znaków czasu


Jezus powiedział: „Patrzcie na drzewo figowe i na inne drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają pączki, sami poznajecie, że już blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie.” (Łk 21,29-32)
Komentując słowa Chrystusa, papież Franciszek powiedział, że Zbawiciel uczy swoich uczniów rozpoznawania znaków czasu. Przez te znaki bowiem Bóg mówi do nas. Papież zwrócił uwagę na rożne rodzaje tych znaków, dawanych przez Boga. Są nimi nie tylko różne wydarzenia w świecie, w historii, ale również to, co się dzieje w naszym życiu i w naszym sercu. Wszystkie te znaki pomagają nam zrozumieć drogi Boże. Aby jednak dobrze rozpoznawać znaki czasu – i przez nie drogi Boga – potrzeba nam pomocy Ducha Świętego. O Jego dary powinniśmy więc bardzo Go prosić. (Hom. 29.11.2013) Duch Święty z pewnością wysłucha naszych próśb i pomoże nam zrozumieć, co Bóg nam mówi przez swoje znaki.


 

(Redakcja artykułu: 30 listopada 2013, ks. Michał Kaszowski)

Podobne tematy omówione na stronie www.teologia.pl: Znaki czasuPowrót do strony głównej

Wykaz haseł