Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

ZMARTWYCHWSTANIE CHRYSTUSA

Źródło nadziei na zwycięstwo dobra nad złem


Wiara w zmartwychwstanie Chrystusa chroni nas przed pesymizmem wynikającym z przekonania, że zła w świecie i w nas samych – z powodu jego wielkości – nie da się pokonać. Tak jednak nie jest. Przypomina o tym papież Franciszek, głosząc Zwycięzcę - Jezusa zmartwychwstałego.

Zmartwychwstanie było nowym zwycięskim działaniem Boga

Przez swoją śmierć i zmartwychwstanie Jezus zwyciężył zło. Powstanie z martwych Jezusa dowodzi, że to co dobre zwycięży nad tym, co złe. Nowość Bożego dzieła, jakim było zmartwychwstanie Jezusa, to „zwycięstwo nad grzechem, złem, śmiercią, nad tym wszystkim, co gnębi życie i czyni je mniej ludzkim”. (Hom. 30.03.2013)

Nie musimy żyć w przekonaniu, że zła istniejącego w świecie nie da się pokonać

Zwyciężając zło, Chrystus rozbudził w nas nadzieję na tryumf dobra. Zmartwychwstanie Zbawiciela rozbudza nadzieję na zwycięstwo życia nad śmiercią, dobra nad złem, szczęścia nad cierpieniem, tego co wieczne nad tym, co przemijające. Mówi o tym papież Franciszek: „Ale to właśnie zmartwychwstanie otwiera nas na większą nadzieję, ponieważ otwiera nasze życie i życie świata na wieczną przyszłość Boga, na pełne szczęście, na pewność, że zło, grzech, śmierć można pokonać. Prowadzi to do większej ufności w codziennej rzeczywistości, podejścia do niej z odwagą i zaangażowaniem. Zmartwychwstanie Chrystusa oświeca nowym światłem te codzienne realia. Zmartwychwstanie Chrystusa jest naszą mocą!” (Katecheza 3.04.2013)

Istnieje realna możliwość uwolnienia się od grzechu i rozwinięcia w sobie dobra

Ponieważ Jezus dzięki zmartwychwstaniu żyje i ciągle znajduje się blisko każdego z nas, możemy mieć nadzieję na skuteczne pokonywanie w sobie zła i rozwijania dobra. Miłość żyjącego Chrystusa potrafi przemienić nas, nasze serca. „Jezus zmartwychwstał, jest nadzieja dla Ciebie, nie jesteś już pod panowaniem grzechu, zła! Zwyciężyła miłość, zwyciężyło miłosierdzie!” Miłość Boga „może przemienić nasze życie, sprawić, aby zakwitły te obszary pustyni, jakie są w naszym sercu.” (Urbi et orbi 31.03.2013)

Zwycięstwo Chrystusa nad złem trzeba przyjąć

Papież Franciszek przypomina, że zwycięstwo Chrystusa nad złem musi być przyjęte, aby zamienić się na tryumf dobra nad złem w nas samych i w naszym otoczeniu. „Chrystus zwyciężył zło w sposób pełny i definitywny, ale do nas, ludzi każdego czasu, należy przyjęcie tego zwycięstwa w naszym życiu i w konkretnych realiach dziejów oraz życia społecznego.” (Regina Coeli 1.04.2013)

Przyjmujemy zwycięstwo Chrystusa nad złem, gdy pozwalamy działać w nas łasce otrzymanej w sakramentach

Abyśmy mieli siły prowadzić do zwycięstwa dobra nad złem, otrzymaliśmy łaskę chrztu, Eucharystii i innych sakramentów. „Łaska zawarta w sakramentach Wielkanocnych jest ogromnym potencjałem odnowy w życiu osobistym, rodzinnym, odnowy stosunków społecznych. Ale wszystko przechodzi przez ludzkie serce: jeśli pozwolę, by dotarła do mnie łaska Chrystusa Zmartwychwstałego, jeśli pozwolę, by zmieniła mnie w tym aspekcie, który nie jest dobry, który może wyrządzić krzywdę mnie i innym ludziom, to pozwalam, aby zwycięstwo Chrystusa utrwaliło się w moim życiu, by poszerzyło się jego dobroczynne działanie. To jest moc łaski! Bez łaski nic nie możemy uczynić.” (Regina Coeli 1.04.2013)

Jeśli przyjmiemy łaskę Chrystusa zmartwychwstałego i Jego moc, to pojawią się znaki życia zamiast znaków śmierci

Jeśli głęboko uwierzymy w zmartwychwstałego Jezusa i pozwolimy się umocnić Jego mocą i łaską, spowodujemy, że w świecie coraz mniej będzie znaków śmierci, a coraz więcej – znaków życia. Dlatego Papież zachęca: „Drodzy przyjaciele, pozwólmy się oświecić zmartwychwstaniem Chrystusa, pozwólmy się przekształcić Jego mocą, aby także za naszym pośrednictwem w świecie oznaki śmierci ustąpiły przed znakami życia. Pan żyje i kroczy obok nas na drodze życia!” (Katecheza 3.04.2013)

Trzeba się modlić o pojawianie się dobra w miejsce zła

„Módlmy się wspólnie, w imię Pana który umarł i zmartwychwstał, a także za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, aby Misterium Paschalne mogło dokonywać dzieła głęboko w nas i w naszych czasach, żeby nienawiść ustąpiła miłości, kłamstwo prawdzie, zemsta - przebaczeniu, smutek - radości.” (Regina Coeli 1.04.2013)

Mamy stać się głosicielami Chrystusa, Zwycięzcy nad złem

Wszystkim, co uważamy za dobre, powinniśmy się dzielić z innymi ludźmi. Dotyczy to również prawdy o zmartwychwstaniu Chrystusa. Trzeba się tą prawdą dzielić, aby niosła radość, nadzieję i moc nie tylko nam, ale także bliźnim. Dzięki ich wierze oznaki śmierci jeszcze bardziej ustąpią przed znakami życia i więcej dobra pojawi się w miejsce zła.


 

(Redakcja artykułu: 19 lipca 2013, ks. Michał Kaszowski)

Podobne tematy omówione na stronie www.teologia.pl: Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa; Zmartwychwstanie ciał

 Powrót do strony głównej

Wykaz haseł