Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

ZBAWIENIE

W imieniu Jezus jest nasze zbawienie


Największą bolączką nie tylko naszego wieku, ale wszystkich czasów jest to, że człowiek poza Bogiem szuka tego, czego może udzielić mu tylko On, Istota wszechmogąca, dobra i miłosierna. Wielu szuka mniejszych lub większych „zbawicieli”, zwłaszcza politycznych, ekonomicznych. Poszukuje się także różnych „przewodników-zbawicieli” pośród tych, którzy zajmują się magią, spirytyzmem, okultyzmem, astrologią. Ten nasilony problem naszych czasów poruszył papież Franciszek. Przypomniał on fundamentalną prawdę, że nie ma zbawienia bez Jezusa. Ktokolwiek osiąga wieczne zbawienie, dochodzi do tego przez Niego i dzięki Niemu. Zbawienie mamy w imieniu Jezus, które oznacza: „Bóg zbawia”.

Nie w magii lecz w imieniu Pana jest nasze zbawienie

Ojciec Święty zauważył, że we współczesnym świecie wiele osób próbuje rozwiązać swoje problemy uciekając się do czarowników czy praktyk magicznych np. używając kart tarota.  Ale tylko Jezus zbawia „i musimy o tym zaświadczyć! Tylko On jeden”. (Hom. 05.04.2013)

Powinniśmy odważnie świadczyć o Tym, który naprawdę nas zbawia

Mamy dać podobne świadectwo o zbawczej mocy Chrystusa, jakie dał św. Piotr przed swoimi oskarżycielami: „I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni.” (Dz 4,12)

Słowa te Apostoł Piotr wypowiedział w więzieniu, do którego został wtrącony za nauczanie o Jezusie. Stało się to po tym, jak uzdrowił człowieka chromego od urodzenia (Dz 3,2-10), a potem - gdy zebrało się wokół niego wielu zaciekawionych tym wydarzeniem ludzi - zaczął im głosić Chrystusa. Za to go uwięzili duchowi przywódcy żydowscy.

W więzieniu Piotra nie opuściła odwaga. Wcześniej „zaparł się Jezusa, teraz z odwagą, w więzieniu, daje swoje świadectwo przed przywódcami żydowskimi, wyjaśniając, że chromego uzdrowiła łaska dzięki wezwaniu imienia Jezus. „To imię nas zbawia”. (Hom. 05.04.2013)

Duch Święty umożliwia nam zaufanie Jezusowi i wyznawanie Jego Imienia, w którym mamy zbawienie

Papież Franciszek zaznaczył, że Piotr nie wypowiedział imienia Jezus sam od siebie, ale „napełniony Duchem Świętym”. „Faktycznie nie możemy wyznać Jezusa, nie możemy mówić o Jezusie, nic nie możemy powiedzieć o Jezusie bez Ducha Świętego. To Duch Święty nas pobudza do wyznawania Jezusa lub mówienia o Jezusie czy też pokładania ufności w Jezusie. Jezusie, który jest zawsze na drodze naszego życia”. (Hom. 05.04.2013)

Przykład człowieka, który w Jezusie szukał sił

Ojciec Święty wspomniał pewne wydarzenie: „W kurii w Buenos Aires od 30 lat pracuje skromny człowiek, ojciec ośmiorga dzieci. Zanim wyjdzie, pójdzie wykonywać powierzone mu obowiązki zawsze mówi «Jezu!». Zapytałem go kiedyś: «Dlaczego zawsze mówisz ‘Jezu’?». Ten skromny człowiek odpowiedział: «Kiedy mówię ‘Jezus’ czuję się silny, czuję, że mogę pracować, i wiem, że On jest ze mną, że mnie podtrzymuje». Papież podkreślił, że człowiek ten nie studiował teologii, ma tylko łaskę chrztu i moc Ducha Świętego. Dodał jeszcze: świadectwo to przypomina nam, iż na tym świecie, w którym jest tak wielu „zbawców”, zbawia jedynie imię Jezus. (Hom. 05.04.2013)

Należy powierzyć się imieniu Jezus i naszej Matce, która prowadzi do Niego

Matka Najświętsza pomaga nam odnaleźć naszego jedynego Zbawiciela, Jezusa. Jej największym pragnieniem jest to, by każdego człowieka doprowadzić do Niego. Jej opiece możemy się bez najmniejszych obaw powierzyć, gdyż zawsze prowadzi nas do Jezusa, jak to uczyniła w Kanie, gdy powiedziała: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. „Ona zawsze prowadzi nas do Jezusa. Jest pierwszą, która działa w imię Jezusa". (Hom. 05.04.2013)

Papież wyraził swoje życzenie, byśmy pomyśleli o swoim pełnym oddaniu się Jezusowi: „Powierzam się imieniu Jezus; modlę się: „Jezu, Jezu”!”  (Hom. 05.04.2013)


 

(Redakcja artykułu: 26 czerwca 2013, ks. Michał Kaszowski)

Podobne tematy omówione na stronie www.teologia.pl: Zbawienie, Odkupienie

 Powrót do strony głównej

Wykaz haseł