Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

ZBAWIENIE

Chrystus drogą i bramą królestwa Bożego


Nie jest fundamentalizmem uczenie, że tylko Jezus jest bramą Królestwa Bożego i drogą, która do niego prowadzi

Jezus jest „nie tylko bramą: jest ścieżką, jest drogą. – poucza papież Franciszek.

„Jest tylko jedna brama, przez którą wchodzi się do królestwa Bożego. Tą bramą jest Jezus.” Jest wiele ścieżek, być może wygodniejszych, którymi można iść, ale są one zwodnicze, mylące. „Drogą jest tylko Jezus.” „Kiedy przedstawiają ci inną propozycję, nie słuchaj jej.” (Hom. 22.04.2013)

Tak zgodnie z Pismem Świętym uczy papież Franciszek, chociaż wie, że może przez to narazić się na zarzut fundamentalizmu. Z góry odpowiada na ten możliwy zarzut: „Ktoś z was powie: 'Czy ojciec jest fundamentalistą?!' Nie. Po prostu to powiedział Jezus: 'Ja jestem bramą' (J 10,7-9), 'Ja jestem drogą' (J 14,6), aby nam dać życie. „Jest to piękna droga, droga miłości, jest to droga, która nas nie prowadzi na manowce, nie jest fałszywa. Zawsze mówi prawdę. Ale z czułością, z miłością”. (Hom. 22.04.2013)

Grozi nam pokusa podążania inną drogą niż Jezus i wchodzenia przez inną bramę niż On

Niestety - zauważył papież Franciszek - człowiek dziś nadal jest kuszony przez to, co było u początków grzechu pierworodnego, czyli przez pragnienie posiadania klucza do interpretacji wszystkiego, klucza i władzy podążania własną drogą, jakakolwiek by ona była, znalezienia własnej bramy, jakakolwiek by ona była. I to jest pierwsza pokusa: „Poznasz wszystko”. Niekiedy kusi nas to, by być za bardzo panami samych siebie, a nie pokornymi synami i sługami Pana”. (Hom. 22.04.2013)

Jest to pokusa, „by szukać innych bram czy innych okien, żeby wejść do królestwa Bożego”. Tam jednak „wchodzi się tylko przez tę bramę, która nazywa się Jezus”, przez bramę prowadzącą nas „na drogę, która nazywa się Jezus i wiedzie nas do życia, które nazywa się Jezus. Wszyscy ci, którzy postępują inaczej – mówi Pan – którzy wspinają się, aby wejść przez okno, są 'złodziejami i rozbójnikami'. Pan jest prosty. Nie mówi w sposób trudny: On jest prosty”. (Hom. 22.04.2013)

Trzeba nam prosić o łaskę pukania do bramy, którą jest Jezus

Papież Franciszek zachęcił do modlitwy o „łaskę pukania zawsze do tej bramy”, która czasami wydaje się zamknięta. Trzeba to czynić, chociaż nieraz jesteśmy smutni, przygnębieni i „z trudem przychodzi nam pukać, pukać do tych drzwi”. Papież zachęcał do modlitwy o to, by „nie udawać się na poszukiwanie innych bram, które wydają się łatwiejsze, dogodniejsze, bardziej dostępne”. Trzeba się modlić o to, by znaleźć siłę do pukania do tej bramy i do szukania zawsze jej, czyli Jezusa. On bowiem nigdy nie rozczarowuje, nie zwodzi, nie jest złodziejem, nie jest rozbójnikiem. Jezus oddał za mnie swoje życie.

Każdy z nas powinien powiedzieć: 'Ty, który oddałeś za mnie życie, otwórz, proszę, abym mógł wejść'. Prośmy o łaskę, aby wciąż pukać do tej bramy i mówić do Pana: 'Otwórz, Panie, bo pragnę wejść przez tę bramę. Chcę wejść przez tę bramę, a nie przez inną'.” (Hom. 22.04.2013)


 

(Redakcja artykułu: 11 lipca 2013, ks. Michał Kaszowski)

Podobne tematy omówione na stronie www.teologia.pl: Zbawienie, Odkupienie

 Powrót do strony głównej

Wykaz haseł