Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

MARYJA

Wzór miłości wiernej


Bóg kocha nas miłością stałą i wierną

Bóg jest niezmienny, dlatego i Jego miłość jest niezmienna, czyli absolutnie wierna. Tym różni się ona od naszej miłości względem Niego i drugiego człowieka: współmałżonka, dzieci, rodziców, ludzi potrzebujących pomocy. Tę różnicę między naszą miłością i miłością Boga wyraził św. Paweł następująco: „Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego.” (2 Tm 2,13; por. Ps 146,6)

Bóg oczekuje od nas miłości wiernej

„Bóg nas zaskakuje swoją miłością, ale żąda wierności w naśladowaniu Go” – powiedział papież Franciszek. „My możemy stać się "niewiernymi", ale On nie może, On jest "wierny" i oczekuje od nas tej samej wierności. Pomyślmy, ile razy byliśmy z jakiegoś powodu rozentuzjazmowani, z powodu jakiejś inicjatywy, jakiegoś zaangażowania, ale później w obliczu pierwszych problemów poddaliśmy się. Ma to niestety także miejsce w przypadku wyborów podstawowych, takich jak małżeństwo. Trudno być stałym, wiernym podjętym decyzjom, zobowiązaniom. Często łatwo powiedzieć "tak", ale później nie udaje się powtórzyć tego "tak" każdego dnia. Nie udaje się być wiernym.” (Hom. 13.10.2013)

Wierna miłość nie może się poddawać kulturze tymczasowości

Prawdziwa miłość – podobnie jak głęboka wiara - odznacza się stałością, niezmiennością i wiernością. Nie poddaje się modzie na tymczasowość. Podkreślił to papież Franciszek, zadając pytanie: „czy jestem chrześcijaninem od czasu do czasu, czy też zawsze? Kultura tymczasowości, względności wkracza także do przeżywania wiary. Bóg żąda od nas, abyśmy byli Jemu wierni każdego dnia, w działaniach codziennych i dodaje, że nawet jeśli czasami nie jesteśmy Jemu wierni, to On zawsze jest wierny i będąc miłosierny, nie przestaje trzymać nas za rękę, aby nas podnieść, zachęcić do wznowienia pielgrzymki, żebyśmy powrócili do Niego i powiedzieli Mu o naszej słabości, żeby dał nam Swoją siłę. To jest droga ostateczna: zawsze z Bogiem, także w naszych słabościach, także w naszych grzechach. Nigdy nie wybierajmy prowizoryczności. Ona nas zabija. Wiara jest wiernością ostateczną, jak ta Maryi.” (Hom. 13.10.2013)

Wzór wiernej miłości odnajdujemy w Maryi

Nie taka jak nasza była miłość Maryi. W Niej - stworzeniu będącym czystym i nie zdeformowanym obrazem i podobieństwem Boga – dostrzegamy miłość stałą, wierną, podobną do miłości Bożej. Taką wierną miłością kocha Ona Boga. Tą niezmienną i wierną miłością ogarnia również nas.

Na tę stałość i wierność miłości Maryi zwrócił uwagę papież Franciszek w homilii wygłoszonej w dniu poświęcenia Jej całego świata. Powiedział: „Maryja wypowiedziała swoje "tak" Bogu, "tak", które wstrząsnęło Jej pokornym życiem w Nazarecie. Nie było to jednak jedyne, a wręcz było to jedynie pierwsze z wielu "tak" wypowiedzianych w Jej sercu, w Jej chwilach radosnych, jak i tych bolesnych, wiele "tak", których kulminacją było owo "tak" pod krzyżem. Dzisiaj jest tutaj wiele mam. Pomyślcie, jak daleko zaszła wierność Maryi wobec Boga: zobaczyć swego jedynego Syna na Krzyżu. Niewiasta wierna u stóp, wewnętrznie zrozpaczona, lecz wierna i mocna.” (Hom. 13.10.2013)

Ofiarowanie siebie Maryi to oddanie swojej słabej miłości pod Jej opiekę

Jeśli ktoś dobrowolnie oddaje siebie Maryi, to czyni to nie tylko w tym celu, by Ona pomagała mu w kłopotach materialnych, zdrowotnych i różnych innych nieszczęściach. Z pewnością Maryja - nasza Matka, prawdziwa niebieska Mama - tej pomocy nie odmówi nam, swoim dzieciom. Jednak ofiarować Maryi siebie znaczy dobrowolnie oddać pod Jej opiekę naszą wiarę, nadzieję i miłość: tę miłość słabą, kapryśną, łatwo załamującą się, ustającą lub nawet niewierną. Tym cennym skarbem Bożym złożonym w nas - słabych glinianych naczyniach - Ona chętnie się zajmie. Uczyni wszystko, by nasza niewierna miłość do Boga i człowieka zamieniła się w miłość wierną, miłość słaba – w miłość mocną, miłość letnia – w żarliwą.


 

(Redakcja artykułu: 14 października 2013, ks. Michał Kaszowski)

Podobne tematy omówione na stronie www.teologia.pl:

Wierność

 Najświętsza Maryja Panna

 Powrót do strony głównej

Wykaz haseł