Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

WIARA

Nie można odcinać i usuwać części Credo


Istnieje niebezpieczeństwo pomijania niektórych prawd wiary zawartych w Credo. Wyraża się ono na dwa sposoby. Albo ktoś nie wierzy w niektóre prawdy, które Kościół wyraźnie podaje do wierzenia, albo też przemilcza niektóre z nich w swoim nauczaniu. Nie mówi o nich, bo są niemodne, bo się nie podobają, bo są bardzo krytykowane. Do tej pokusy nawiązał papież Franciszek, omawiając fragment Dziejów Apostolskich, który mówi o zakazaniu apostołom głoszenia Jezusa.

Próba zmuszenia apostołów do tego, aby usunęli Jezusa ze swojego nauczania

Izraelscy przywódcy duchowi nie przyjęli Chrystusa i próbowali nawet apostołów zmusić do odrzucenia Go albo przynajmniej do tego, by o Nim nic nie mówili. O tym wspominają Dzieje Apostolskie: „Widząc odwagę Piotra i Jana, a dowiedziawszy się, że są oni ludźmi nieuczonymi i prostymi, dziwili się. Rozpoznawali w nich też towarzyszy Jezusa. A widząc nadto, że stoi z nimi uzdrowiony człowiek, nie znajdowali odpowiedzi. Kazali więc im wyjść z sali Rady i naradzili się: Co mamy zrobić z tymi ludźmi? – mówili jeden do drugiego – bo dokonali jawnego znaku, oczywistego dla wszystkich mieszkańców Jerozolimy. Przecież temu nie możemy zaprzeczyć. Aby jednak nie rozpowszechniało się to wśród ludu, zabrońmy im surowo przemawiać do kogokolwiek w to imię. Przywołali ich potem i zakazali im w ogóle przemawiać, i nauczać w imię Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli: Rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słuchać was niż Boga? Bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli. Oni zaś ponowili groźby, a nie znajdując żadnej podstawy do wymierzenia im kary, wypuścili ich ze względu na lud, bo wszyscy wielbili Boga z powodu tego, co się stało.” (Dz 4,13-21)

Pomimo gróźb apostołowie nie wyrzekli się Chrystusa i nie przestali nauczać w Jego imię

Pomimo zakazu arcykapłanów i faryzeuszy, aby nie mówić o Jezusie, Piotr i Jan – podkreślił papież Franciszek – „trwali mocno w wierze”, mówiąc: „My nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli”. (Hom. 6.04.2013)

Ich świadectwo - dodał papież - „skłania mnie do myślenia o mojej wierze. Jak jest z naszą wiarą? Czy jest mocna? Czy może czasami jest trochę słaba, taka sobie? Kiedy przychodzą trudności, czy jesteśmy odważni jak Piotr albo trochę letni?” Piotr „uczy nas, że „wiary się nie negocjuje”. (Hom. 6.04.2013) Nie można z niej usuwać tego, co innym się nie podoba, zwłaszcza żyjącego zmartwychwstałego Chrystusa.

Niebezpieczeństwo apostazji przez odcinanie od Credo jego części

„W historii ludu Bożego – uczy Papież - zawsze była ta pokusa: aby urwać kawałek wiary”, może nawet nie „tak dużo”. Ale „wiara – wyjaśnił – jest taka, jaką wyznajemy w Credo”. Tak więc trzeba przezwyciężyć „pokusę zachowywania się po trosze 'tak jak robią wszyscy', nie być zbyt nieugiętym”, ponieważ właśnie „od tego zaczyna się droga, która prowadzi do apostazji”. „Kiedy zaczynamy obcinać wiarę, negocjować wiarę, po trosze sprzedawać ją jakiemuś najlepszemu kupcowi, wchodzimy na drogę apostazji, niewierności Panu”. (Hom. 6.04.2013)

Trzeba przyjąć Chrystusa i głosić Go innym. Trzeba przyjąć całe Jego nauczanie i w całości przekazywać je innym, bez usuwania z niego czegokolwiek. Nie odrzucają żadnej części nauczania Chrystusa ci, którzy trwają przy nauce Kościoła. On bowiem, dzięki pomocy Ducha Świętego, pokazuje nam naukę Jezusa, bez odcinania z niej czegokolwiek.


 

(Redakcja artykułu: 9 sierpnia 2013, ks. Michał Kaszowski)

Podobne tematy omówione na stronie www.teologia.pl; Wiara

 Powrót do strony głównej

Wykaz haseł