Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

MARYJA

Ofiarowanie siebie Niepokalanemu Sercu Maryi nie jest zniewoleniem, lecz wielką szansą


Jezus powiedział z naciskiem: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie” (Mt 18,18). Słowa te można odnieść również do ofiarowania świata Niepokalanemu Sercu Maryi. Na mocy obietnicy Chrystusa „niebo” uznaje to, czego dokonał papież Franciszek 13 października 2013 roku: świat i ludzkość należy do Niepokalanego Serca Maryi. Odtąd nie jest temu Sercu oddany tylko ten, kto jednoznacznie, świadomie i wyraźnie się temu sprzeciwi; ten, kto powie w swoim sercu: „ja tego nie chcę”. I można, niestety, tak powiedzieć, bo człowiek posiada wolną wolę.

Akt ofiarowania ludzkości Niepokalanemu Sercu Maryi można porównać do posłania dzieci przez rodziców do jakiejś dobrej szkoły z internatem. Rodzice dziecko zapisują i zawożą tam. Może się jednak zdarzyć, że przestanie się ono uczyć, a nawet ucieknie z internatu. Jeśli jednak będzie posłuszne i pokorne, to wykorzysta daną mu szansę i zdobędzie wiedzę oraz inne pożyteczne umiejętności. Musi się jednak pilnie uczyć. To samo dotyczy poświęcenia świata Sercu Maryi. Wiele skorzysta ten, kto zacznie się pilnie uczyć w „Maryjnej szkole”, do której został „zapisany”; ten, kto wsłucha się w słowa Nauczycielki; ten, kto zacznie naśladować Jej wiarę, ufność, miłość, miłosierdzie, pokorę i inne doskonałości.


 

(Redakcja artykułu: 15 października 2013, ks. Michał Kaszowski)

Podobne tematy omówione na stronie www.teologia.pl:

Miłość Maryi do nas

 Najświętsza Maryja Panna

 Powrót do strony głównej

Wykaz haseł