Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

MARYJA

Bóg nie potrzebował bogatej i wpływowej Matki dla swojego Syna


Niektórzy ludzie lubią wszystko i wszystkich poprawiać - nawet Boga. Myślą i mówią: Czy nie lepiej by było, gdyby Syn Boży urodził się w bogatej i potężnej rodzinie królewskiej, w jakimś wielkim państwie, w czasach, gdy królowie potrafili skutecznie zmuszać swoich podwładnych nie tylko do płacenia podatków i składania danin, ale nawet narzucać religię? Czy nie lepiej by było, gdyby matką Jezusa była jakaś ziemska królowa lub córka królewska? Przecież cały naród szybko dowiedziałby się o narodzeniu Mesjasza, Syna Bożego, i musiałby przyjąć Jego naukę. Dzięki temu ewangelizacja dokonałaby się o wiele szybciej. Dzieckiem królewskim ludzie zainteresowaliby się od razu, tak jak obecnie dzięki środkom społecznego przekazu cały świat wie, że jakaś królowa lub córka królewska spodziewa się dziecka.

Na przykładzie Maryi Bóg ukazał, że Jego „najlepiej” nie pokrywa się z ludzkimi wyobrażeniami o tym co byłoby „najlepsze”. Jak to wielokrotnie podkreśla w swoim nauczaniu papież Franciszek, Bóg zaskakuje nas swoim sposobem działania. Zaskoczył również i zdziwił Maryję, którą Archanioł Gabriel poinformował, jakie są Boże plany względem Niej. Maryja – mówi Papież – w czasie zwiastowania anielskiego nie kryje swojego zdziwienia. Jest zdumiona, „gdy widzi, że Bóg - aby stać się człowiekiem - wybrał właśnie Ją, prostą dziewczynę z Nazaretu, która nie mieszkała w pałacach ludzi władzy i bogactwa, która nie dokonała niezwykłych czynów, ale która otwarta jest na Boga, potrafi Jemu zaufać, nawet jeśli nie wszystko rozumie: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według Twego słowa!” (Łk 1,38) – to Jej odpowiedź. Bóg nas zawsze zaskakuje, łamie nasze schematy, powoduje załamanie się naszych planów i mówi: zaufaj mi, nie lękaj się, daj się zadziwić, opuść siebie i idź za Mną!” (Hom. 13.10.2013)


(Redakcja artykułu: 20 października 2013, ks. Michał Kaszowski)

Podobne tematy omówione na stronie www.teologia.pl: Najświętsza Maryja Panna

 Powrót do strony głównej

Wykaz haseł