Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

TRUDNOŚCI ŻYCIOWE

Lepiej je rozwiązywać, niż narzekać lub nie chcieć ich dostrzegać


Papież Franciszek udziela kilku cennych wskazówek, które mogą być przydatne w rozwiązywaniu konfliktów i trudnych sytuacji w rodzinie, w pracy, we wspólnotach kościelnych i w innych środowiskach. Radzi, by nie zamykać oczu na istniejący problem, nie narzekać, lecz próbować go rozwiązać dzięki pomocy Ducha Świętego.

Narzekanie i szemranie nie jest właściwym podchodzeniem do istniejących problemów, bo ich nie usuwa

Papież Franciszek zwrócił uwagę na to, że z problemami stykamy się nie tylko dzisiaj. Pojawiły się one już w pierwszej wspólnocie chrześcijańskiej. „Wówczas, gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy” (Dz 6,1).

Pierwszą reakcją na konflikty i inne trudne sytuacje zwykle jest narzekanie, krytykowanie, obmawianie innych. Tak też się stało w pierwszej wspólnocie chrześcijańskiej: „zaczęli helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom.” (Dz 6,1) Jednak, jak zauważa Papież, narzekanie nie usuwa zaistniałego problemu. Nie zmienia zaistniałej trudnej sytuacji także krytykowanie i wzajemne obwinianie się.  (Hom.13.04.2013)

Można rozwiązać problem, gdy się go dostrzega

Apostołowie właściwie podeszli do zaistniałego problemu i rozwiązali go dzięki pomocy Ducha Świętego, bo nie zamknęli oczu na to, co wywoływało narzekanie i szemranie hellenistów. Papież Franciszek zauważa, że tak jak Apostołowie należy podchodzić  do istniejących problemów, jeśli chce się je usunąć. Przede wszystkim trzeba na nie spojrzeć. Problemy istnieją w nas i wokół nas i nie rozwiąże ich pielęgnowanie w sobie przekonanie, że ich nie ma. „Nie jest dobrym podejściem fałszowanie życia, robienie makijażu życia: nie, nie” - stwierdził Papież. (Hom.13.04.2013)

Da się usunąć różne problemy, gdy się je rozważy i omówi w świetle Ducha Świętego, tak jak to uczynili Apostołowie

Na zaistniałą trudną sytuację we wspólnocie apostołowie, „z pomocą Ducha Świętego, zareagowali dobrze: zwołali grupę uczniów i rozmawiali. I to jest pierwszy krok: jeśli są trudności, trzeba się im dobrze przyjrzeć, przyjąć je i omówić. Nigdy nie wolno ich ukrywać. Takie jest życie. Trzeba je przyjąć takie, jakie przychodzi, a nie takie, jakie chcielibyśmy, by przyszło. Trochę tak jak bramkarz drużyny, który chwyta piłkę, skąd ona przychodzi. Taka jest rzeczywistość.” (Hom.13.04.2013)

Przy ocenianiu zaistniałych problemów trzeba otworzyć się na światło Ducha Świętego

Przy omawianiu pojawiających się trudnych sytuacji nie wystarczy oprzeć się tylko na ludzkich opiniach, zdaniach, sądach. Trzeba je rozważyć w świetle Ducha Świętego, trzeba zastanowić się nad tym, jak On radzi nam je rozwiązać. Nie tylko u ludzi, ale przede wszystkim u Boga należy szukać światła, mądrości i sił.

Z całą pewnością Apostołowie szukali pomocy Bożej i przyjęli światło Ducha Świętego, użyteczne w rozwiązywaniu różnych problemów. To Duch Święty przypomniał im, że ich pierwszym obowiązkiem jest modlitwa i posługa Słowa.

Należy podejmować decyzje w celu rozwiązania zaistniałych trudności

Aby rozwiązywać różne problemy, trzeba - po rozważeniu zaistniałej sytuacji w świetle Bożym – podjąć decyzję, jak to uczynili Apostołowie. „Tak więc Apostołowie rozmawiali między sobą i wysunęli piękną propozycję, propozycję rewolucyjną, ponieważ powiedzieli: Jesteśmy apostołami, tymi, których Jezus wybrał. Ale to nie wystarcza. Zdali sobie sprawę z tego, że ich pierwszym obowiązkiem jest modlitwa i posługa Słowa. Dla codziennego obsługiwania wdów musimy więc zrobić coś innego. Postanowili ustanowić diakonów.” (Hom.13.04.2013)

Nie bać się, gdyż w trudnych sytuacjach Jezus jest przy nas

Przypominając fragment ewangelii - ukazującej apostołów, którzy z trudem wiosłowali, bo wiatr był im przeciwny, i Jezusa uspokajającego ich - Papież zwrócił uwagę na obecność Chrystusa przy nas, kiedy przeżywamy jakieś trudne sytuacje. Do wystraszonych apostołów Jezus powiedział: „To Ja jestem, nie bójcie się” (Por. Mk 6,47-48). Odwołując się do tych słów Chrystusa, papież Franciszek powiedział: „To Ja jestem, nie bójcie się.” Takie jest słowo Jezusa, zawsze wypowiadane w trudnościach, w chwilach, kiedy wszystko jest ciemne i nie wiemy, co robić.” (Hom.13.04.2013)

Pan jest obecny, kiedy przychodzą trudności życiowe, problemy, nowe rzeczy, które trzeba podjąć. Jezus jest przy nas, gdy musimy podejmować różne trudne decyzje. Pomaga nam w tym. „Kiedy pojawiają się problemy, trzeba je podjąć, a Pan pomoże nam je rozwiązać”. A jeśli się pomylimy, On pomoże nam naprawić błąd. Powie: „Pomyliłeś się, wejdź na właściwą drogę” (Hom.13.04.2013)

W trudnościach ufać, bo nic się nie dzieje bez Bożego przyzwolenia

Pomaga zachować pokój w trudnych sytuacjach wiara w to, że nic się nie dzieje bez zgody kochającego nas i mądrego Boga, Pana życia i historii. To, co nam się przytrafia, pochodzi od Boga lub zostało przez Niego dopuszczone dla jakiegoś wielkiego naszego dobra. Przypomina o tym Papież: „Życie jest takie jakie jest, jest rzeczywistością. Jest takie, jakim chce tego Bóg, lub takim, jakim pozwala by było, ale jest takie, jakie jest i musimy je przyjąć takim jakim jest. A Duch Pana da nam rozwiązanie problemów”.  (Hom.13.04.2013) Przyjmujmy „rzeczy, tak jak przychodzą, z Duchem Pana i pomocą Ducha Świętego. W ten sposób idziemy naprzód, pewni, na właściwej drodze”. (Hom.13.04.2013)

Bóg nauczy nas we właściwy sposób podchodzić do trudności życiowych, jeśli Go o to poprosimy

W obliczu problemów życiowych chrześcijanin powinien zawsze powierzać się Bogu, który nie odmówi mu swojej pomocy. Dlatego papież Franciszek zachęca nas: „Prośmy Pana o tę łaskę: byśmy się nie lękali, byśmy nie fałszowali życia, byśmy je brali takim, jak przychodzi i usiłowali rozwiązywać problemy, tak jak to czynili apostołowie; byśmy też spotykali się z Jezusem, który jest zawsze obok nas, nawet w najciemniejszych chwilach życia.”  (Hom.13.04.2013)


 

(Redakcja artykułu: 27 czerwca 2013, ks. Michał Kaszowski)

Podobne tematy omówione na stronie www.teologia.pl: Rozwiązywanie konfliktów,

O rozwiązywaniu konfliktów także w książce: ks. Michał Kaszowski, Czy miłujesz?

 Powrót do strony głównej

Wykaz haseł