Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

TĘSKNOTA

Tęskniący Bóg wzywa nas do powrotu


Bóg – przypomniał nam papież Franciszek - tęskni za nami, gdy się od Niego oddalamy. Wzywa nas wtedy do powrotu, do nawrócenia. A czyni to zawsze z czułością, nawet wtedy, gdy mówi do nas w sposób stanowczy i zdecydowany. Również za Jego pozornie surowymi słowami kryje się miłość naszego Ojca, który tęskni za swoim oddalonymi synami i córkami. Do takiego pełnego miłości zdecydowanego wzywania nas do powrotu zaliczają się słowa Pana, przekazane Izraelowi przez proroka Ozeasza:

„To mówi Pan: "Wróć, Izraelu, do Pana Boga twojego, upadłeś bowiem przez własną twą winę! Zabierzcie ze sobą słowa i nawróćcie się do Pana. Mówcie do Niego: «Przebacz nam całą naszą winę, w ten sposób otrzymamy dobro za owoc naszych warg. Asyria nie może nas zbawić, nie chcemy już wsiadać na konie ani też mówić 'nasz Boże' do dzieła rąk naszych. U Ciebie bowiem znajdzie litość sierota». Uleczę ich niewierność i umiłuję z serca, bo gniew mój odwrócił się od nich. Stanę się jakby rosą dla Izraela, tak że rozkwitnie jak lilia i jak topola rozpuści korzenie. Rozwiną się jego latorośle, będzie wspaniały jak drzewo oliwne, woń jego będzie jak woń Libanu. I wrócą znowu, by usiąść w mym cieniu, a zboża uprawiać będą, winnice sadzić, których sława będzie tak wielka jak wina libańskiego. Co ma jeszcze Efraim wspólnego z bożkami? Ja go wysłuchuję i Ja nań spoglądam. Ja jestem jak cyprys zielony i Mnie zawdzięcza swój owoc. Któż jest tak mądry, aby to pojął, i tak rozumny, aby to rozważył? Bo drogi Pana są proste: kroczą nimi sprawiedliwi, lecz potykają się na nich grzesznicy". (Oz 14, 2-10)

Każdy przede wszystkim do siebie powinien odnieść Boże wezwanie przekazane przez proroka. W słowach Pana bowiem, jak stwierdza papież Franciszek, kryje się pełna miłości tęsknota Boga, który mówi: „Nadszedł czas powrotu do domu, wróć więc!” To stałe wezwanie Boże powinno być ciągle rozważane. Można z rozmyślania nad nim uczynić trwającą godzinami modlitwę, jak zauważył Papież.

Wzywa nas serce Ojca, Boga, który nie męczy się miłowaniem, okazywaniem nam miłosierdzia, przebaczaniem. Bóg nie odchodzi od nas, chociaż w ciągu wieków całe narody i pojedyncze osoby zapierały się Go. On jednak nas nie opuścił. On zawsze wraca, bo jest naszym Bogiem, który czeka.

Nawet Adam po swoim upadku musiał opuścić ziemski raj, jednak – jak zauważa Papież – wyszedł z niego nie tylko obaczony winą, ale również – z obietnicą, że nastąpi wyzwolenie z tego tragicznego stanu, w jakim znalazł się on i – z jego powodu – cała ludzkość. Bóg pozostał wierny obietnicy danej pierwszym rodzicom. Jest wierny, gdyż jest Niezmienną Miłością. I czekał, i czeka nadal na nasz powrót. I robi wszystko, by nas do tego powrotu skłonić.

A kiedy ktoś wraca, Bóg urządza dla niego ucztę, jak ojciec z przypowieści Jezusa urządził ją dla marnotrawnego syna, który powrócił. Była to uczta radości, inna niż ucztowanie bogacza z przypowieści Jezusa, gdyż bogacz ten jadł i pił wyłącznie dla swojej przyjemności, nie troszcząc się o głodujących, symbolizowanych przez ubogiego Łazarza.

Wszystkich przerażonych wielkością swoich grzechów papież zachęca do przełamania strachu i do powrotu. Bóg bowiem czeka na nich, jak ojciec syna marnotrawnego, który każdego dnia wypatrywał go z tarasu swojego domu. Wszystkim wahającym się Papież mówi: „Jeśli chcesz zaznać czułości Ojca, idź do Niego. Spróbuj, a potem mi opowiesz”. Nikt nie musi się bać Boga, bo On nie tylko czeka, ale także przebacza. Ten Bóg miłosierdzia – jak to wielokrotnie już powtórzył Papież – „nie męczy się przebaczaniem”. To nas męczy konieczność ciągłego proszenia Go o przebaczenie. Jego jednak przebaczanie nie męczy. Nigdy nie powie nam, wracającym do niego i skruszonym: tym razem już ci nie przebaczę. Nie, nigdy tak nam nie powie. Boga nie męczy przebaczanie. Każdy mężczyzna i kobieta, która zbliży się do Pana, odnajdzie w Nim radość i pokój. (Hom. 28.03.2014)


 

(Redakcja artykułu: 5 kwietnia 2014, ks. Michał Kaszowski)Powrót do strony głównej

Wykaz haseł