Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

SUMIENIE

Sumienie duchowym kompasem


W pouczeniach papieża Franciszka powraca od czasu do czasu przypomnienie, że powinniśmy się kierować w życiu głosem sumienia. Ten obowiązek spoczywa także na niewierzących. Również oni – jak napisał do redaktora włoskiego dziennika "La Repubblica" – grzeszą, gdy nie słuchają swojego sumienia.

Sumienie jest wielkim darem Bożym, który pomaga nam odróżnić dobro od zła. Przez to staje się jakby kompasem w naszym życiu, pokazującym drogę Dobra Najwyższego, którą mamy kroczyć, jeśli chcemy się z Nim spotkać na zawsze.

Ważne jest jednak, by ten duchowy kompas funkcjonował prawidłowo. Gdybyśmy do kompasu, który pokazuje kierunki świata, przyłożyli magnes, to zaburzy się prawidłowe ich ukazywanie. Jego igła – zamiast pokazywać północ i południe – dostosuje się do magnesu. Dla naszego duchowego kompasu, sumienia, takim niebezpiecznym magnesem może być przyzwyczajanie się do popełniania zła i nawet usprawiedliwianie go, np. przez mówienie sobie: Muszę tak postępować, wszyscy przecież tak robią, a nawet są o wiele gorsi ode mnie. Przez takie ciągłe usprawiedliwianie siebie można doprowadzić do tego, że sumienie – jak igła zaburzonego przez magnes kompasu – zacznie nam pokazywać jako „właściwy” kierunek to zło, które przewrotnie nazwaliśmy dobrem. Zaczenie się nam wydawać, że sumienie popiera wszystko, co czynimy, nawet największe zło. W końcu stanie się tak, jak mówi Chrystus, że nie będziemy już widzieli „belki” w swoim oku, a stale będziemy szukać „drzazg” w oczach bliźnich, aby je wyciągać (Łk 6,41-42).


 

(Redakcja artykułu: 28 listopada 2013, ks. Michał Kaszowski)

Podobne tematy omówione na stronie www.teologia.pl: Sumienie

Drukiem: Czy miłujesz?Powrót do strony głównej

Wykaz haseł