Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

RADOŚĆ

Źródła chrześcijańskiej radości


Jako ludzie pragniemy szczęścia. Problemem na ziemi jest jednak to, że różne przyczyny naszej radości - takie jak dobra materialne, rozrywki, ludzie -  trwałego szczęścia nie przynoszą. Papież Franciszek poucza więc o radości wywoływanej przez wiarę: radości trwałej na ziemi, radości, która po śmierci zamieni się w niezamącone niczym szczęście wieczne.

Źródłem radości jest płynące z wiary przekonanie, że żyjący Jezus jest stale blisko nas

„Nasza radość pochodzi nie z posiadania wielu rzeczy, ale ze spotkania pewnej Osoby: Jezusa, z tego, że wiemy, iż będąc z Nim, nigdy nie jesteśmy sami, nawet w chwilach trudnych, nawet kiedy na drodze życia napotykamy problemy czy trudności, które wydają się nie do pokonania, a jest ich tak wiele! Towarzyszymy, idziemy za Jezusem, ale przede wszystkim wiemy, że to On nam towarzyszy i bierze nas na swe ramiona: na tym polega nasza radość, nadzieja, którą winniśmy wnosić w nasz świat. Nieśmy wszystkim radość wiary! (Hom. 24.03.2013)

Jezus „jest blisko nas, obecny w nas i pośród nas, jak przyjaciel, brat, także jako król, to znaczy jako jaśniejące światło, ukierunkowujące nasze życie”. (Hom. 24.03.2013)

Radość ze zwycięstwa Chrystusa nad grzechem, złem, słabością i przemijalnością

Radość chrześcijanina wypływa z głębokiej wiary w to, że ostatecznym Zwycięzcą nad grzechem, złem, słabością, przemijalnością jest Chrystus zmartwychwstały. Papież zachęca, by tą radością dzielić się z innymi. „Odczuwajmy radość, że jesteśmy chrześcijanami! Nie chowajmy tej radości jedynie dla siebie! Wierzymy w Zmartwychwstałego, który zwyciężył zło i śmierć! Jak to możliwe, że nie mamy odwagi by «wyjść na zewnątrz» i rzecz jasna, zachowując głęboki szacunek dla innych, nieść to światło we wszystkie miejsca naszego życia?” (Katecheza 3.04.2013)

Życie na sposób dzieci Bożych powiększa radość

Jedynie „zachowując się jak dzieci Boże, nie zniechęcając się naszymi upadkami i naszymi grzechami, czując się kochanymi przez Niego, nasze życie będzie nowe, ożywiane pogodą ducha i radością. Bóg jest naszą mocą! Bóg jest naszą nadzieją!” (Katecheza 10.04.2013)

Słuchanie nie świata lecz słowa Bożego umacnia radość

Słuchanie Boga i pójście za Jezusem dają wolność i szczęście, jakiego „propozycje świata” nie mogą zapewnić  (Por. Hom.11.04.2013) Podążanie „drogą Jezusa jest celem, do którego wzywa Kościół. Chodzi o to, by nie słuchać propozycji świata, które oddalają od Boga, gdyż to nie daje szczęścia”. (Hom.11.04.2013)

Prawdziwa miłość chroni radość przed zniszczeniem jej przez trudy dnia codziennego

Różne wysiłki, trudy, kłopoty i krzyże nie zniszczą naszej radości, jeśli je złączymy z miłością. Dowodem na to są rodzice, którzy z miłością troszczą się o swoje dzieci. „Pomyślcie o mamie czy ojcu – mówi Papież - ile wyrzeczeń! Ale dlaczego je podejmują? Z miłości! Jak do nich podchodzą? Z radością, bo podejmują je dla osób, które kochają. Krzyż Chrystusa, przyjęty z miłością, prowadzi nie do smutku, lecz do radości!” (Hom. 24.03.2013)


 

(Redakcja artykułu: 25 czerwca 2013, ks. Michał Kaszowski)

 Powrót do strony głównej

Wykaz haseł