Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

NADZIEJA

Nadzieja oczekiwaniem na objawienie się Pana w chwale i potędze


Chrystus objawi się w chwale, jak poucza Pismo Święte

Nadzieja – jak wyjaśnia papież Franciszek – jest oczekiwaniem na ujawnienie się chwały Jezusa Chrystusa i tego wszystkiego, co nam to Jego objawienie się przyniesie. Jest oczekiwaniem z upragnieniem. (Hom. 29.10.2013) Nadzieję na to radosne wydarzenie rozbudza w nas słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym. Mówi ono o oczekiwaniu „objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa” (1 Kor 1,7; 2 Tm 6,14; 1 P 1,7), o objawieniu się „chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego” (Tt 2,13)

Chrystus, którego z nadzieją oczekujemy, ukaże się z całą swoją potęgą jako „błogosławiony i jedyny Władca, Król królujących i Pan panujących, jedyny, mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego żaden z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć...” (2 Tm 6,15-16) Przyniesie on ulgę uciśnionym, gdy z nieba objawi się „z aniołami swojej potęgi” (2 Tes 1,7 2). Przychodzący Pan Jezus zniszczy człowieka grzechu, Niegodziwca (2 Tes 2,8), nazywanego też Antychrystem.

Czy wszyscy czekają na chwalebne przyjście Chrystusa?

Ci, którzy miłują Pana, czekają na Jego przyjście w chwale i tęsknią za nim. Jednak niektórzy ludzie woleliby, aby nigdy ono nie nastąpiło, gdyż im na Chrystusie i Jego zwycięstwie nad złem nie zależy. A świadczy o tym ich życie, w którym unikają wszelkich możliwych już teraz spotkań z Panem i nie dbają o wprowadzanie Jego ładu moralnego w swoim życiu, w rodzinie, w społeczeństwie. Niektórym grzech i demoralizacja odpowiada, dlatego nie tęsknią za ukazaniem się chwały i potęgi Tego, który odniesie zwycięstwo nad złem.


 

(Redakcja artykułu: 7 listopada 2013, ks. Michał Kaszowski)

Podobne tematy omówione na stronie www.teologia.pl: Nadzieja

W formie drukowanej, Niebo, piekło, czyściec i to, co nastąpi na końcu, Śmierć i wieczne istnienie

 Powrót do strony głównej

Wykaz haseł