Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

PRZYKAZANIA

Chrześcijaństwo to coś więcej niż wypełnianie przykazań


Oprócz spełniania przykazań potrzebna głęboka przyjaźń z Chrystusem

Każdy człowiek posiada sumienie, dlatego - jeśli ma dobrą wolę - może wypełnić w swoim życiu to, co jest istotne w Dekalogu, czyli w Dziesięciu Bożych Przykazaniach. Ten fakt może zrodzić pytanie: czym w takim razie postępowanie chrześcijanina powinno się różnić od postępowania ludzi, którzy nie poznali Chrystusa-Zbawiciela, ale usiłują żyć według nakazów sumienia?

Papież Franciszek daje odpowiedź na to pytanie. Mówi: „Bycie chrześcijaninem nie sprowadza się jedynie do wypełniania przykazań, ale oznacza bycie w Chrystusie, myślenie jak On, działanie jak On, miłowanie jak On. Jest przyzwoleniem, aby wziął On w posiadanie nasze życie i je przemienił, przekształcił, wyzwolił z ciemności zła i grzechu.” (Katecheza 10.04.2013)

To przede wszystkim świadoma więź z Chrystusem, oparta na łasce przyjaźń z Nim odróżnia gorliwych chrześcijan od ludzi dobrej woli, którzy postępują według sumienia, jednak religia, w której żyją, nie doprowadziła ich do przyjaźni z Nim, bo nie rozbudziła wiary w Jezusa, jak to czyni chrześcijaństwo.

Przyjęcie chrześcijaństwa zobowiązuje do tego samego, do czego są zobowiązani wszyscy ludzie: do postępowania według sumienia czyli do przestrzegania nakazów Dekalogu. Jednak na tym chrześcijaństwo się nie kończy. Poznanie przez wiarę Jezusa, przyjęcie Jego nauki i ofiarowanych przez Niego w sakramentach łask pobudza do zrobienia następnego kroku: szczerego i głębokiego zaprzyjaźnienia się z Nim. Ta przyjaźń ujawnia się w ciągłym rozmawianiu z Nim o wszystkim, przeżywaniu Jego obecności, bliskości i miłości. Ujawnia się ona także w tym, że prowadzimy naszych braci i siostry do Niego, aby i oni świadomie się z Nim zaprzyjaźnili. Przyjaźni się z Chrystusem ten, kto robi wszystko, co może, by pomóc ludziom osiągnąć zbawienie, które przyniósł Jezus.

Życie według Błogosławieństw

Ci, którzy uwierzyli w Chrystusa i poznali przekazaną przez Niego Ewangelię, wiedzą, że wzywa On nas nie tylko do życia według Dziesięciu Przykazań, ale także według Błogosławieństw, o czym pouczył nas w swoim Kazaniu na Górze (Mt 5,3-12). Ciekawa jest używana w Prawosławiu nazwa Błogosławieństw. Są one nazywane „Przykazaniami-Błogosławieństwami” (Заповеди Блаженства). Taka nazwa lepiej uświadamia to, że chrześcijanin żyjący w przyjaźni z Jezusem powinien formować swoje życie nie tylko na Dekalogu, ale również na "Przykazaniach-Błogosławieństwach". 


 

(Redakcja artykułu: 13 sierpnia 2013, ks. Michał Kaszowski)

Podobne tematy omówione na stronie www.teologia.pl; Bóg zapraszający do przyjaźni 

 Powrót do strony głównej

Wykaz haseł