Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

POWOŁANIE

Powołanie kapłańskie i do życia konsekrowanego


Bóg Ojciec wzbudza szlachetne pragnienia, które może zaspokoić tylko zdecydowane pójście za Jezusem

Jezus, mówiąc o sobie jako o Dobrym Pasterzu i o owcach idących za Nim podkreśla, że te owce zostały Mu dane przez Ojca. „Ojciec mój, który mi je dał ...” (J 10, 29). Wyjaśniając te słowa Jezusa, papież Franciszek powiedział: „Jest to bardzo ważne, jest to głęboka tajemnica, trudna do zrozumienia: jeśli czuję się pociągnięty przez Jezusa, jeśli Jego głos rozpala moje serce, to dzieje się tak dlatego, że Bóg Ojciec umieścił w moim wnętrzu pragnienie miłości, prawdy, życia, piękna... a Jezus jest tym wszystkim w pełni! Pomaga to nam zrozumieć tajemnicę powołania, a zwłaszcza wezwań do szczególnej konsekracji.” (Regina Coeli 21.04.2013)

Pan powołuje do pójścia za Nim przez szlachetne pragnienia i niepokój

„Jest dzisiaj, tutaj na Placu św. Piotra wielu młodych. Chciałbym was zapytać: czy usłyszeliście kiedyś głos Pana, który przez pragnienie, niepokój, zaprosił was do bardziej bezpośredniego pójścia za Nim? Czy chcieliście być apostołami Jezusa? Młodość potrzebuje stawiania na wzniosłe ideały. Zapytaj Jezusa, czego chce od ciebie i bądź odważny!” (Regina Coeli 21.04.2013)

Istnieje niebezpieczeństwo nierozpoznania, że Jezus mnie powołuje

„Czasami Jezus nas wzywa, zaprasza byśmy za Nim poszli, ale może się zdarzyć, że nie zdajemy sobie sprawy, iż jest to właśnie On, tak jak to się przydarzyło młodemu Samuelowi. (1 Sm 3,2-10)” (Regina Coeli 21.04.2013)

O rozpoznawanie głosu Pana i podążanie za nim należy prosić Matkę Najświętszą

Zachęcił do tego papież Franciszek słowami: „I błagajmy o wstawiennictwo Maryi. To Ona jest niewiastą, która powiedziała „tak”. Nauczyła się rozpoznawać głos Jezusa od chwili, gdy niosła Go w łonie. Niech Maryja pomoże nam coraz lepiej poznawać głos Jezusa i iść za Nim, aby podążać drogą życia!” (Regina Coeli 21.04.2013) Oprócz tej modlitwy pożyteczne dla rozpoznania głosu Pana i pójścia za Nim może być szukanie rady u jakiejś doświadczonej osoby, np. u spowiednika.

Trzeba modlić się o powołania kapłańskie i zakonne

Jeśli ktoś rozumie, jak bardzo osoby konsekrowane są potrzebne do zbawienia świata, jak bardzo ludzkość potrzebuje kapłanów, to będzie o nich prosił Pana. Bóg chętnie wysłucha taką modlitwę, bo wyraża prośbę o wielkie dobro, jakim jest kapłaństwo i oddanie siebie Bogu przez życie konsekrowane. Do takiej modlitwy zachęca papież Franciszek. Powiedział: „Przed każdym powołaniem i za każdym powołaniem do kapłaństwa lub życia konsekrowanego stoi zawsze czyjaś mocna i intensywna modlitwa: babci, dziadka, matki, ojca, wspólnoty... Dlatego Jezus powiedział: „Proście Pana żniwa - to znaczy Boga Ojca - żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Mt 9, 38). Powołania rodzą się w modlitwie i z modlitwy. I dopiero w modlitwie mogą trwać i przynosić owoce.” (Regina Coeli 21.04.2013)

 

(Redakcja artykułu: 14 czerwca 2013, ks. Michał Kaszowski)Powrót do strony głównej

Wykaz haseł