Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

POKÓJ

Pokój jest darem Bożym


Chrystus potrafi zaspokoić wszystkie ludzkie tęsknoty. Do nich zalicza się między innymi pragnienie pokoju - zarówno tego, który napełnia serce, jak i pokoju między ludźmi. O tym wielkim darze Jezusa, udzielanym wraz z przebaczeniem grzechów, poucza papież Franciszek.

Pokój jest darem udzielanym przez Chrystusa

„Pokój z wami!” (J 20,19.21.26). Nie jest to jakieś pozdrowienie ani nawet po prostu życzenie: to jest dar, co więcej cenny dar, który Chrystus daje swoim uczniom, przebywszy śmierć i piekło. Daje pokój, tak jak obiecał: „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję” (J 14,27). (Regina Coeli 7.04.2013) „Chrystus jest naszym pokojem i Dawcą prawdziwego pokoju. „Tak, Chrystus jest naszym pokojem i przez Niego błagamy o pokój dla całego świata”. (Urbi et orbi 31.03.2013)

Pokój płynie z doświadczenia Bożego miłosierdzia, Jego przebaczenia

„Ten pokój jest owocem zwycięstwa miłości Boga nad złem, jest owocem przebaczenia. I jest właśnie tak: prawdziwy pokój, ten głęboki, pochodzi z doświadczenia miłosierdzia Boga”. (Regina Coeli 7.04.2013)

Chrystus uczynił Kościół narzędziem szerzenia Bożego przebaczenia i złączonego z nim pokoju

„Jezus dał apostołom, wraz ze swym pokojem, Ducha Świętego, aby mogli rozprzestrzeniać w świecie odpuszczenie grzechów, to przebaczenie, które dać może tylko Bóg, którego ceną jest krew Syna (por. J 20, 21-23). Kościół został posłany przez Chrystusa zmartwychwstałego, aby przekazać ludziom odpuszczenie grzechów i sprawiać w ten sposób, aby wzrastało Królestwo miłości, zasiać w sercach pokój, aby umocnił się on także w relacjach międzyludzkich, w społeczeństwach, w instytucjach”. (Regina Coeli 7.04.2013)

Powinniśmy odważnie głosić Chrystusa Zmartwychwstałego - Dawcę pokoju

„A Duch Chrystusa Zmartwychwstałego usuwa lęk z serc Apostołów i pobudza ich, by wyszli z Wieczernika, aby nieść Ewangelię. Miejmy także i my więcej odwagi, aby świadczyć wiarę w Chrystusa Zmartwychwstałego! Nie możemy bać się bycia chrześcijanami i życia jak chrześcijanie! Musimy mień tę odwagę, by pójść i głosić Chrystusa Zmartwychwstałego, bo On jest naszym pokojem. On sprawił pokój swą miłością i przebaczeniem, swoją krwią i miłosierdziem”. (Regina Coeli 7.04.2013)


 

(Redakcja artykułu: 28 czerwca 2013, ks. Michał Kaszowski)

 Powrót do strony głównej

Wykaz haseł