Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

GRZECHY JĘZYKA

Plotkowanie, dezinformowanie, zniesławianie i oczernianie


Papież Franciszek w swoich pouczeniach dotyka tego, co popularnie nazywa się plotkowaniem. Pod tym określeniem kryje się zwykle obmawianie bliźnich połączone z powtarzaniem zasłyszanych, niesprawdzonych wiadomości na ich temat, które łatwo prowadzi do oszczerstw.

Plotkowanie i obmawianie niewłaściwym zajmowaniem się bliźnimi i ich życiem, bo nie wyraża miłości do nich

Miłość do bliźniego powinna się w ujawniać w naszych myślach, czynach i słowach. Plotkowanie tej miłości nie wyraża. Chociaż nieraz zaczyna się niewinnie, może doprowadzić do wielkiego skrzywdzenia drugiego człowieka. Niewinne z pozoru plotkowanie – powiedział Papież – „zaczyna się od „tonu wychowawczego”, a dochodzi do „obdarcia bliźniego ze skóry”. (Hom.18.05.2013) „Plotkowanie w Kościele jest niszczące, bardzo destruktywne” To „duch Kaina: zabić brata językiem, zabić brata!” (Hom.18.05.2013)

Plotkujący często grzeszy dezinformowaniem, zniesławianiem i wypowiadaniem oszczerstw

W czasie plotkowania łatwo o sfałszowanie prawdy. Dzieje się tak dlatego, że - bez rzetelnego sprawdzenia - powtarza się zasłyszane wiadomości, które mogą być nieprawdziwe, albo dlatego, że świadomie wypowiada się półprawdy. O tym drugim niebezpieczeństwie papież Franciszek powiedział: „wyrażamy jedynie połowę prawdy, która nam odpowiada, ale nie drugą. Nie mówimy o drugiej połowie, ponieważ nie jest dla nas wygodna. Niektórzy się uśmiechają..., ale to prawda, czyż nie tak? Czy widziałeś, co się stało? I to idzie w świat”. (Hom.18.05.2013)

Jeśli nieprawdziwe wypowiadane słowa dotyczą bliźniego, jego życia, postępowania, stają się oszczerstwem. A to - jak powiedział Papież -

jest już „zabiciem swego brata”. (Hom.18.05.2013)

Ale nawet jeśli nie mówimy kłamliwie źle o bliźnim, to również go krzywdzimy przez plotkowanie na jego temat. Krzywdzimy go zniesławianiem. Kiedy człowiek ma naprawdę jakąś wadę, popełnił coś poważnego, kusi nas by opowiedzieć o tym, „zabawić się w dziennikarza... I opinia tego człowieka jest zniszczona”. (Hom.18.05.2013)

„Wszystkie trzy - dezinformacja, zniesławienie i oszczerstwo - są grzechem! To grzech! To policzek wymierzony Jezusowi w osobie jego dzieci, jego braci”. (Hom.18.05.2013)

Pycha pobudza do złego mówienia o bliźnich

Złe mówienie o bliźnich często rodzi się z pychy. Ten grzech główny pobudza bowiem do poniżania innych i wywyższania siebie. Zwrócił na to uwagę papież Franciszek, mówiąc: „Jakże wiele plotkujemy my, chrześcijanie! Plotkowanie jest właściwie obdzieraniem ze skóry, wyrządzaniem szkody jeden drugiemu, jakby się chciało drugiego pomniejszyć. Zamiast samemu wzrastać, stawiam bliźniego niżej i sam czuję się wielki. Tak się nie robi!” (Hom.18.05.2013)

Plotkowanie pociąga, jednak szkodzi nie tylko bliźniemu, lecz również samemu plotkarzowi

„Plotkowanie wydaje się piękne. Nie wiem dlaczego, ale tak się zdaje. Jak cukierki miodowe. Bierzesz jeden, drugi, następny i jeszcze jeden, a na końcu boli cię brzuch. Dlaczego? Tak jest z plotkowaniem. Jest słodkie na początku, a w końcu cię niszczy, niszczy twoją duszę! (Hom.18.05.2013)

Zamiast zajmować się w zły sposób życiem bliźnich, lepiej pomyśleć o tym, jak pójść za Chrystusem

Piotrowi - zainteresowanemu tylko z czystej ciekawości losem Apostoła Jana - Jezus powiedział: „Co tobie do tego? Ty pójdź za Mną!” (J 21,21-22). „Ty pójdź za Mną! Piękne jest to słowo Jezusa, jest tak wyraźne, tak bardzo naznaczone miłością wobec nas. Jakby chciał powiedzieć: «Nie fantazjujcie, wierząc, że ocalenie jest w porównaniu z innymi i w plotkach. Zbawienie polega na pójściu za Mną». Iść za Jezusem!” (Hom.18.05.2013)

Dając to pouczenie, Jezus Piotrowi i nam wskazał właściwą drogę postępowania. Ta prawidłowa droga to porzucenie zajmowania się bez miłości życiem bliźnich i skoncentrowanie swojej uwagi na tym, jak pójść za Jezusem i naśladować Go. Tak postępując osiągniemy wieczne zbawienie. Jeśli chcemy mówić o bliźnich, to mówmy o ich dobrych czynach, zaletach, zdolnościach, otrzymanych od Boga talentach.

Modlić się o naśladowanie Jezusa, podążanie za Nim bez wdzierania się w zły sposób w życie innych ludzi

Papież zachęca nas do modlitwy o to, by zmienił się nasz sposób mówienia o bliźnich. Powiedział: „Prośmy dziś Pana Jezusa, aby dał nam tę łaskę, abyśmy nigdy nie mieszali się w niewłaściwy sposób w życie innych, byśmy nie stali się chrześcijanami dobrych manier i złych nawyków, ale abyśmy naśladowali Jezusa, szli za Jezusem, Jego drogą”. (Hom.18.05.2013)


 

(Redakcja artykułu: 25 czerwca 2013, ks. Michał Kaszowski)

 Powrót do strony głównej

Wykaz haseł