Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

ODNOWA KOŚCIOŁA I SWOJEGO SERCA

Odnowa przez oparcie się na „nowych” nakazach, danych przez Jezusa


Jak przypomina papież Franciszek, Kościół potrzebuje reformy swoich struktur. Jednak nowe struktury są potrzebne wtedy, gdy życie wierzących w pełni opiera się na nauce Jezusa, na Jego „nowych” prawach.

Przyczynię się do odnowy Kościoła, gdy oprę swoje życie na „nowych” przykazaniach Jezusa

Kościół potrzebuje pilnie jednej bardzo wielkiej reformy, wielkiego odnowienia, którym byłoby życie jego członków oparte na „nowych” prawach, podanych przez Jezusa. Wielu wierzących teoretycznie przyjmuje Ewangelię, niczego w niej nie neguje, jednak w swoim postępowaniu trzyma się zasad starych, dawno już „zreformowanych” przez Jezusa.

„Nowe” prawo Jezusa nie mówi: „oko za oko ząb za ząb”

Jak przypomniał papież Franciszek, do tych zmienionych przez Jezusa zasad zalicza się między innymi ta: „oko za oko, ząb za ząb” (por. Wj 21,23-25) (Hom. 6.07.2013). Chociaż Jezus zmienił to prawo (Mt 5,38-42), to jednak wielu nadal opiera na nim swoje postępowanie. Często  nawet wierzący w Jezusa żyją według tego starego prawa, mszczą się, nie przebaczają, chociaż sami chcieliby, żeby inni wobec nich mieli litość i przebaczali im, nie odpłacali im za wyrządzone krzywdy według tego prawa. Nowej zasady życia - opartej nie na zemście, lecz na miłosierdziu i przebaczaniu - musi się uczyć praktycznie każdy: od małego dziecka aż po człowieka podeszłego w latach.

Nowy nakaz Jezusa: Miłujcie waszych nieprzyjaciół, jak Ojciec ich miłuje i jak Ja ich miłuję

Inną „nową” zasadą życia - której trzeba nam się ciągle uczyć, aby odnawiać siebie i Kościół - jest nakaz Jezusa, by miłować nieprzyjaciół. „Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią?” (Mt 5,43-46).

Papież Franciszek przypomniał, że Jezus wprowadził zmianę starej zasady traktowania naszych nieprzyjaciół i nakazał nam objąć ich naszą miłością. (Hom. 6.07.2013) Ale nie tylko nam to nakazał, lecz przede wszystkim - pokazał. Szczególnie w czasie swojej męki ukazał nam, jak powinniśmy miłować nieprzyjaciół. Dlatego papież Franciszek zaleca rozważanie zachowania się Jezusa w Jego cierpieniach. Rozważanie męki Jezusa nauczy nas miłowania nieprzyjaciół. Umęczony Jezus i „słodycz” towarzyszącej mu Matki pokazują nam, jak się miłuje tych, którzy podchodzą do nas z nienawiścią. (Hom 12.09.2013)

Przykład Maryi i Jezusa poucza nas, jak żyć „nowym” przykazaniem miłości: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie”. (J 13,34)

Tak więc swoimi „nowymi” prawami - a przede wszystkim swoim przykładem - Jezus pokazuje nam, na czym polega autentyczna odnowa swojego życia, a dzięki niej – także Kościoła.


 

(Redakcja artykułu: 14 września 2013, ks. Michał Kaszowski)

 Powrót do strony głównej

Wykaz haseł