Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

NIEBO

Przygotowywanie nam miejsca w domu Ojca


Omawiając słowa Jezusa, który powiedział, że idzie przygotować nam miejsce w domu Ojca (J 14,3), papież Franciszek mówił o przygotowaniu nas przez Jezusa i Ducha Świętego do tego, żeby po śmierci wejść w szczęście nieba.

Chrystus przygotowuje nam miejsce w domu Ojca

Przed swoją śmiercią Jezus wypowiedział do swoich uczniów pocieszające słowa: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę.” (J 14,1-4)

Papież Franciszek wyjaśnił, że te przepiękne słowa Chrystus wypowiedział w chwili pożegnania. Wypływały z serca, gdyż Jezus znał smutek uczniów. Zwrócił się do nich jak przyjaciel, jak pasterz. Zachęcił ich do tego, by wierzyli w Niego, bo „pozostaje wierny”. Wyjaśnił, że idzie przygotować im miejsce w domu Ojca, gdzie jest mieszkań wiele. (Hom. 26.04.2013)

Przygotowanie miejsca to przygotowanie nas przez Jezusa i Ducha Świętego do życia w niebie

Jezus, posługując się „obrazem inżyniera, architekta, mówi uczniom o tym, co zamierza uczynić: 'Idę przygotować wam miejsce; w domu mojego Ojca jest wiele mieszkań' I Jezus idzie przygotować nam miejsce”. (Hom. 26.04.2013)

To oczywiste, że przygotowanie miejsca, mieszkania w domu Ojca, nie oznacza jakiegoś budowania z cegieł, meblowania, remontu. Dlatego Papież wyjaśnia, że Jezus tym pięknym i prostym obrazem ukazuje nam rzeczywistość duchową, której nie umiemy sobie wyobrazić. (Hom. 26.04.2013)

Przygotowanie miejsca w domu Ojca oznacza przygotowanie nas przez Jezusa i Ducha Świętego do życia w niebie po śmierci. Wyjaśnił to Papież mówiąc: „Przygotować miejsce to przygotować naszą możliwość cieszenia się, widzenia, odczucia, zrozumienia piękna tego, co jest przed nami, tej ojczyzny, do której zmierzamy”. (Hom. 26.04.2013)

Jezus przygotowuje nam miejsce w niebie dlatego, że przez łaskę uzdalnia nas do uszczęśliwiającego widzenia piękna i wspaniałości Boga po śmierci, że uzdalnia nas do przeżywania szczęścia płynącego z doskonałego miłowania i przebywania pośród tych, którzy kochają.

Jak wyjaśnił papież Franciszek, działanie Jezusa i Ducha Świętego przygotowuje nasze oczy, uszy i serca.

Przygotowanie naszych oczu

Całe życie chrześcijańskie jest „pracą Jezusa, Ducha Świętego, aby nam przygotować miejsce, przygotować oczy, abyśmy mogli widzieć”. Ktoś może jednak powiedzieć: 'Ale, ojcze, ja widzę dobrze! Nie potrzebuję okularów'. Chodzi tu jednak o inne widzenie. Pomyślmy o tych, którzy cierpią z powodu zaćmy i muszą być operowani: widzą, ale co mówią po zabiegu? 'Nigdy nie myślałem, że można widzieć tak dobrze bez okularów, tak dobrze!'. Nasze oczy, oczy naszej duszy muszą być przygotowane, by oglądać wspaniałe oblicze Jezusa”. (Hom. 26.04.2013) Zanim to nastąpi, powinniśmy oczyma wiary wpatrywać się w niebo, dom Ojca, prawdziwą naszą ojczyznę wieczną – w cel, którego wielu nie dostrzega.

Przygotowanie naszego słuchu

Działanie Jezusa i Ducha Świętego przygotowuje także nasz słuch, przede wszystkim do słuchania Boga. „Przygotowany musi być słuch, aby usłyszeć to, co dobre, piękne słowa”. (Hom. 26.04.2013)

Przygotowanie naszego serca

Przede wszystkim nasze serce wymaga przygotowania, „by kochało, aby bardziej kochało” (Hom. 26.04.2013) To musi się stać, bo bez czystej miłości nie można po śmierci wejść tam, gdzie króluje miłość - bez zła, grzechu i najmniejszej nawet niedoskonałości.

Papież wyjaśnił, w jaki sposób Bóg przygotowuje nasze serca do zbawienia. Wymienił zarówno środki bolesne jak i przyjemne, miłe. Powiedział: „na drodze życia Pan przygotowuje nasze serca poprzez próby, pocieszenia, ucisk, ale także rzeczy dobre”. (Hom. 26.04.2013)

Różny czas dany na przygotowanie do życia w wieczności

Przygotowanie do wieczności trwa krótko lub długo. Bóg w swojej mądrości i miłości decyduje o tym, jak długo ma trwać nasze pielgrzymowanie do wieczności przez ziemskie życie. „Cała droga życiowa jest drogą przygotowania” – wyjaśnił papież Franciszek. „Czasami Pan musi to czynić szybko, jak to się stało w przypadku Dobrego Łotra: miał tylko kilka minut na przygotowanie i tego dokonał. Jednakże normalnie konieczny jest długi proces.” (Hom. 26.04.2013)

Trzeba bez zniechęcenia poddać się działaniu Pana i z Nim współdziałać

Papież zachęca nas do tego, by nie tracić sprzed oczu wiecznej przyszłości i nie ulegać tym, którzy mówią, że wiara w Boga, w wieczne niebo to alienacja, wyobcowanie, ucieczka w fikcję, w fantazyjne wyobrażenia, bezsensowne pocieszanie się. Papież Franciszek nawiązuje do tych zarzutów i odpowiada na nie: „'Ależ, Ojcze, byłem już u filozofa i powiedział mi, że wszystkie te myśli są alienacją, że jesteśmy wyalienowani, że życie jest inne, konkretne, a tam nie wiadomo, co będzie'”. Niektórzy tak sądzą, ale Jezus nam mówi, że tak nie jest, i powiada: 'I we Mnie wierzcie'. To, co ci mówię jest prawdą: nie oszukuję ciebie, nie zwodzę” - stwierdził papież Franciszek. (Hom. 26.04.2013)

Wiara w obietnicę zbawienia i dążenie do niego przez współdziałanie z Jezusem i Duchem Świętym to nie żadna alienacja, lecz – jak mówi Papież – prawda, gotowość, aby Pan Jezus przygotował nasze serce, nasze oczy na to wspaniałe piękno. Jest to droga piękna i droga powrotu do ojczyzny. „Bo jest to nasza ojczyzna” (Hom. 26.04.2013) Nie błądzimy zatem, nie marnujemy życia, nie alienujemy się, gdy poddajemy się dobrowolnie działaniu łaski Jezusa i Ducha Świętego.

Papież Franciszek nie tylko zachęcił nas do poddania się działaniu Pana, który pragnie nas przygotować do szczęśliwego życia w wieczności i uniknięcia potępienia. Również poprosił Boga, by dał nam silną nadzieję, męstwo a także pokorę, by pozwolić Panu na przygotowanie nam mieszkania, „mieszkania ostatecznego w naszym sercu, w naszych oczach, w naszych uszach.” (Hom. 26.04.2013)


 

(Redakcja artykułu: 12 lipca 2013, ks. Michał Kaszowski)

Podobne tematy omówione na stronie www.teologia.pl: Niebo

W formie drukowanej, Niebo, piekło, czyściec i to, co nastąpi na końcu, Śmierć i wieczne istnienie

 Powrót do strony głównej

Wykaz haseł