Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

AKTYWNOŚĆ

Nie obserwować życia „z balkonu”


Ludzi młodych, studentów – ale nie tylko ich – papież Franciszek wezwał do tego, by w sposób aktywny zmieniali świat, historię, by nie pozostawali biernymi obserwatorami wydarzeń, spoglądającymi na życie „z balkonu”. (Spotkanie ze studentami Rzymu, 30.11.2013)

Wielu ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że nie można tylko wszystkiego krytykować, lecz trzeba wpływać aktywnie na bieg historii. Z tego powodu uczestniczą w wyborach, biorą udział w masowych manifestacjach, podpisują listy protestacyjne, angażują się w działalność określonej partii itp. Jest to pewien sposób aktywności, który nieraz wpływa na zmianę decyzji władz. Jednak takie sposoby działania mają jeden słaby punkt: prawie nigdy nie zmieniają serc i poglądów tych, którzy decydują o różnych sprawach. Najwyżej wymuszają jakąś ich decyzję. Z tego powodu chrześcijaństwo podsuwa uzupełniającą formę aktywności, która tego braku jest pozbawiona. Tą duchową aktywnością jest pełna wiary modlitwa, połączona z postem.

Modlitwa płynąca z głębokiej wiary może ruszyć z miejsca potężne góry, jak to powiedział Jezus: „Jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: Przesuń się stąd tam!, a przesunie się. I nic niemożliwego nie będzie dla was”. (Mt 17,20) Bezsensowne byłoby przestawianie pagórków, gór, pasm górskich, którym Stwórca wyznaczył swoje miejsca. Trzeba jednak swoją wiarą poruszać inne góry, głazy skalne, którymi są ludzkie serca. Jeżeli bowiem kamienne serce jakiegoś człowieka się poruszy, zmieni w serce ludzkie, to również jego decyzje będą ludzkie, humanitarne.

Modlitwa pełna wiary – połączona z postem – potrafi poruszyć jeszcze inną „górę”, którą jest zły duch władający człowiekiem. Pouczył o tym Jezus swoich uczniów, którzy nie potrafili uwolnić opętanego człowieka od złego ducha. Gdy zbliżyli się do Jezusa na osobności i pytali, dlaczego nie mogli go wypędzić, On im wyjaśnił: „Z powodu małej wiary waszej. Bo zaprawdę, powiadam wam: Jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: Przesuń się stąd tam!, a przesunie się. I nic niemożliwego nie będzie dla was. Ten zaś rodzaj złych duchów wyrzuca się tylko modlitwą i postem.” (Mt 17,19-21)

Warto stosować tę duchową aktywność, która porusza serca i złe duchy. Kto modli się i pości, ten – mówiąc językiem papieża Franciszka - nie spogląda na życie „z balkonu”. Nie należą do tych biernych ludzi „z balkonu” również chorzy i osłabieni przez wiek, jeśli swoje cierpienia przyjmują cierpliwie i z miłości do Chrystusa. Oni także wraz z Jezusem aktywnie przemieniają świat, bo „poruszają góry” ludzkich serc. "Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu: On sam będzie działał" (Ps 37,5)


(Redakcja artykułu: 10 grudnia 2013, ks. Michał Kaszowski)Powrót do strony głównej

Wykaz haseł