Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

MODLITWA

Spotkanie z Kimś, kto słucha mnie i dobrze rozumie


Papież Franciszek przypomina nam, że modląc się, rozmawiamy z Boskimi Osobami: „albo rozmawiam z Ojcem, albo rozmawiam z Synem, albo rozmawiam z Duchem Świętym. Taka jest wiara”. (Hom.18.04.2013) Oto kilka refleksji na ten temat.

Na modlitwie spotykam się z Bogiem osobowym

Pamiętanie o tym, co nam przypomniał Papież, może ożywić naszą modlitwę. Zanim zaczniemy się modlić, warto sobie przypomnieć, że zwracam się nie do przedmiotu, nie do rzeczy, lecz do Osoby. A osoba to taka istota, która podobnie jak ja ma zdolność słyszenia drugiej osoby, rozumienia jej, kochania jej. Taki jest Bóg. Nie jest jedną osobą, lecz trzema Osobami. Każda z tych Osób w równym Boskim stopniu zna nas, kocha, słucha, rozumie, pragnie nam pomóc.

Zanim zaczniemy się modlić, trzeba ożywić wiarę w to, że Bóg naprawdę uważnie i z miłością chętnie nas słucha

Kiedy rozpoczynam modlitwę, np. Ojcze nasz, muszę sobie przypomnieć, że staję przez Osobą, czyli przed Kimś, kto na pewno mnie uważnie słucha, kto - mówiąc obrazowo – przykłada swoje ucho do moich ust i do mojego mówiącego do Niego serca. Staję przez Istotą, która z miłości do mnie wszystko gotowa jest uczynić. Będę się modlić szczerze i uważnie, gdy będzie mi towarzyszyć myśl, że Bóg – Ojciec, Syn i Duch Święty, cała Trójca Święta -pochyla się z miłością i wielką uwagą nad moim sercem i sucha uważnie, co ono wypowiada w swoich radościach lub troskach. Bóg wszystko to słyszy, Jego Boskie Serce wszystko to rozumie. Nigdy nie jest czymś innym zajęte. Modląc się nie wypowiadam nigdy słów „w próżnię”. Mówię do Tego, który całą swoją Boską uwagę koncentruje na mnie w taki sposób, jakby oprócz mnie nie było innych stworzeń. W taki sposób między innymi przejawia się niepodzielność Boskiej natury. Tak nas traktują wszystkie Osoby Boskie.

Słuchają nas uważnie i z miłością także aniołowie i święci

Powyższe uwagi dotyczą również modlitwy do Maryi, świętych i aniołów. Matka Najświętsza też jest żyjącą, czującą i kochającą osobą. Podobnie osobami żywymi, rozumiejącymi i słyszącymi są święci. Aniołowie także są osobami zdolnymi do rozumienia z miłością naszego serca i wypowiadanych naszymi ustami słów. Kiedy więc do nich coś mówimy, uważnie nas słuchają, rozumieją. Ich serce pała pragnieniem udzielenia nam pomocy. Kiedy sami nie potrafią jej udzielić, proszą Wszechmogącego, który naprawdę wszystko potrafi, a mądra miłość podpowiada Mu, co ma dla nas uczynić.

Rozbudzanie przed modlitwą aktu wiary w to, że jestem uważnie słuchany

Ułatwi nam modlitwę dodanie do niej - choćby tylko w samym sercu - takiego zdania: Wiem, że uważnie i z miłością słuchasz mnie Ojcze, Jezu Chryste, Synu Boży, Duchu Święty, dlatego z ufnością mówię Ci... dziękuję Ci.. uwielbiam Cię... przepraszam Cię... proszę cię... Kiedy zwracamy się do Maryi, można dodać: Wiem, że teraz słuchasz mnie z miłością, dlatego... To samo można dorzucić, gdy zwracamy się do aniołów lub świętych. To ważne, byśmy na modlitwie nie mieli wrażenia że w „pustkę” wysyłamy jakieś słowa, lecz że rozmawiamy z kimś, kto z pewnością lepiej nas słucha niż ludzie na ziemi. Lepiej – gdyż kocha nas bardziej niż oni.


 

(Redakcja artykułu: 11 sierpnia 2013, ks. Michał Kaszowski)

Podobne tematy omówione na stronie www.teologia.pl: Modlitwa

 Powrót do strony głównej

Wykaz haseł