Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

MODLITWA

Modlitwa otwieraniem drzwi Bogu


W naszym mówieniu o człowieku posługujemy się nieraz określeniami: „otwarty” lub „zamknięty”. Używając tych określeń porównujemy człowieka do pomieszczenia, którego okna lub drzwi są otwarte albo zamknięte. Dzięki temu może lub nie może tam wejść jakiś człowiek, może lub nie może przedostać się tam światło dzienne, promienie słońca, świeże  powietrze. Nie może wejść do naszego mieszkania dzwoniący lub pukający do drzwi człowiek, dopóki mu nie otworzymy.

Papież Franciszek mówi, że również na Boga można się otwierać lub zamykać przed Nim drzwi naszego serca i życia. Otwiera te drzwi modlitwa. Gdy się nie modlimy, zamykamy drzwi przed Bogiem i nie pozwalamy mu działać w nas. „Również my, kiedy nie modlimy się, zamykamy drzwi Bogu. Nie modlić się to właśnie to: zamknąć drzwi przed Panem, żeby nie mógł On nic zrobić! Natomiast modlitwa wobec jakiegoś problemu, jakiejś trudnej sytuacji, jakiegoś nieszczęścia jest otwieraniem drzwi Panu, żeby przyszedł. Bo On umie naprawić, uporządkować sprawy, ułożyć je na nowo. To właśnie znaczy modlić się: otworzyć drzwi Bogu, żeby mógł coś zrobić. Ale kiedy zamykamy drzwi, Pan nic nie może zrobić! Pomyślmy o tej Marii, która obrała najlepszą cząstkę (Łk 10,42 ) i pokazuje nam drogę, jak otwierać drzwi Panu”. (Hom. 8.10.2013)


 

(Redakcja artykułu: 13 października 2013, ks. Michał Kaszowski)

Podobne tematy omówione na stronie www.teologia.pl: Modlitwa

 Powrót do strony głównej

Wykaz haseł