Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

MIŁOŚĆ

Nie na to co wielkie w oczach świata, lecz na miłość patrzy Bóg


Problem odmienności ocen ludzkich i Bożych pojawia się w nauczaniu papieża Franciszka. Bóg inaczej niż świat ocenia ludzi. To co tylko pozornie wielkie, nie wzbudza Jego zainteresowania. Pociąga Go natomiast miłość. W taki sposób patrzył Jezus na ubogą wdowę, która tylko jeden grosz wrzuciła do skarbony świątynnej. Pomimo niskiej pozycji społecznej tej kobiety i niewielkiej wartości materialnej jej ofiary Chrystus jej pozornie skromny czyn uznał za bardzo wielki, bo wyrażał wielką miłość.

Bóg inaczej niż człowiek ocenia ludzi

Nie to, co wielkie w oczach świata, liczy się przed Bogiem. „Pamiętamy wybór króla Dawida: Bóg nie wybiera najmocniejszego, najmężniejszego – wybiera ostatniego, najmłodszego, tego, o którym nikt nie myślał. To, co się liczy, to nie potęga doczesna.” (Hom 24.03.2013)

Bóg patrzy nie na to, co wielkie lub małe w oczach świata, lecz na naszą miłość

W jednej z homilii papież Franciszek przypomniał epizod z życia św. Teresy od Dzieciątka Jezus, która zastanawiała się, dlaczego Jezus daje wiele jednym, a innym nie. Starsza siostra wzięła naparstek i kieliszek i napełniła je wodą, a następnie zapytała Tereskę, który z nich był bardziej pełny. Usłyszała odpowiedź: „Ależ obydwa są pełne”. Papież podkreślił, że Jezusa „nie interesuje czy jesteś wielki, czy też mały. Interesuje Go, czy jesteś wypełniony Jezusową miłością”. (Hom.18.05.2013)


 

(Redakcja artykułu: 25 czerwca 2013, ks. Michał Kaszowski)

 Powrót do strony głównej

Wykaz haseł