Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

LENISTWO

Lenistwo w dziedzinie ewangelizacji


Istnieją różne odmiany lenistwa. Można być leniwym i unikać prac wymagających ruchu, wysiłku rąk i nóg. Jest też lenistwo dotyczące swoich obowiązków, nauki. Można się spotkać także z lenistwem dotyczącym myślenia, np. wtedy, gdy ktoś bez przerwy przełącza pilotem programy telewizyjne, bez skoncentrowania się na żadnym z nich. Niektórzy wykazują lenistwo w sferze modlitwy: unikają modlenia się albo bez walki poddają się różnym roztargnieniom, nie starają się ich usunąć. Można być leniwym także w dziedzinie pracy nad sobą, nad swoim charakterem. Lenistwo duchowe ujawnia się także w niechętnym zwalczaniu swoich wad i grzechów. 

Papież Franciszek zwrócił uwagę na jeszcze jedną rozpowszechnioną wśród wierzących formę lenistwa: rozleniwienie dotyczące ewangelizowania. O biernych katolikach powiedział, że zachowują wiarę wyłącznie dla siebie, tylko dla własnego zbawienia. Są zbyt leniwi, by głosić Ewangelię innym.

U podstaw tego rodzaju lenistwa znajduje się egoizm, brak wrażliwości na ludzi, którzy jeszcze lub już nie wierzą, brak wrażliwości na poranionych duchowo w Kościele.

Ludzie ci przypominają chorych leżących przy Sadzawce Owczej, o których mówi św. Jan. Wierzyli oni, że mogą odzyskać zdrowie, gdy zanurzą się w niej w chwili poruszenia się jej wody. Kiedy więc dostrzegali to zjawisko, rzucali się w stronę sadzawki, bez troski o innych, którzy także chcieli odzyskać zdrowie. Rezultatem takiego zachowania było to, że chory od trzydziestu ośmiu lat człowiek nie mógł się dostać do wody. Powiedział więc z rozżaleniem Jezusowi: „Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. Gdy ja sam już dochodzę, inny schodzi przede mną” (J 5,7). W Kościele bardzo wielu przypomina chorych z Ewangelii. Mają na uwadze wyłącznie swoje dobro, zdrowie, zbawienie. Inni ich nie interesują. (Hom. 1.04.2014)


 

(Redakcja artykułu: 2 kwietnia 2014, ks. Michał Kaszowski)

Podobne tematy omówione na stronie www.teologia.pl: Grzechy główne, Lenistwo

Drukiem Czy miłujesz?

 Powrót do strony głównej

Wykaz haseł