Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

ŁASKA

Konieczność łaski i wolnej decyzji, by przyjść do Chrystusa


Bez łaski nie można rozpoznać Jezusa ani przyjść do Niego

Aby przyjść do Jezusa, naszego Zbawiciela, potrzeba łaski i naszej dobrej woli. Łaską jest to, że Ojciec przyciąga nas do Niego, posyła Ducha Świętego, by nam pomógł Go rozpoznać. W poznawaniu Jezusa pomagają nam również wszyscy głosiciele słowa Bożego, których Opatrzność postawiła na naszej drodze życia. Ich słowa docierają praktycznie do całej ludzkości przez środki masowego przekazu, przez internet. Łaską są też modlitwy Maryi, świętych i życzliwych ludzi, którzy modlą się za nas, wypraszają nam konieczne do zbawienia dary Boże. Do łask zalicza się też dobry przykład innych uczniów Chrystusa, ich świadectwo. Ono pobudza nas do tego, by pójść za Jezusem.

Łaska domaga się naszej dobrowolnej odpowiedzi

Liczne i różnorodne są łaski dawane nam przez Boga. Ale potrzeba jeszcze naszej dobrowolnej decyzji, aby bez przymusu przyjść do Jezusa. Ta decyzja jest konieczna, Bóg bowiem nie chce zawładnąć nami przemocą. Nie chce niewolników, lecz wolnych swoich synów i córki. Dlatego zwraca się do naszej dobrej woli. Dał ją nam i szanuje ją.

Papież Franciszek – znając cenny dar naszej wolności i konieczność podjęcia dobrowolnej decyzji – zachęca nas i prosi, by ją podjąć i przyjść do Jezusa. Wzywa nas, byśmy odpowiedzieli na otrzymywaną na wiele sposobów łaskę. W adhortacji Evangelii gaudium pisze: „Zachęcam wszystkich chrześcijan, niezależnie od miejsca i sytuacji, w jakiej się znajdują, by odnowili już dzisiaj swoje osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem albo chociaż podjęli decyzję, by być gotowymi na spotkanie z Nim, na szukania Go nieustannie każdego dnia. Nie ma powodów, dla których ktoś mógłby uważać, że to zaproszenie nie jest skierowane do niego, ponieważ «nikt nie jest wyłączony z radości, jaką nam przynosi Pan» (AEG 3)


 

(Redakcja artykułu: 30 grudnia 2013, ks. Michał Kaszowski)Powrót do strony głównej

Wykaz haseł