Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

SAKRAMENTY

Przyjęta łaska sakramentalna przemienia nas


Papież Franciszek przypomina nam potęgę łaski sakramentu chrztu i Eucharystii. Łaska ta powinna w nas przemieniać się w różne dobre postawy. „Chrzest, który nas czyni dziećmi Bożymi, Eucharystia jednocząca nas z Chrystusem, powinny stać się życiem, to znaczy przekładać się na postawy, zachowania, gesty, wybory.” (Regina Coeli 1.04.2013) Jeśli pozwolimy łasce sakramentalnej w nas działać, to dokona się w nas zwycięstwo dobra nad złem, zostanie pokonana nienawiść, kłamstwo, mściwość, smutek.

Ponadto staniemy się narzędziami Boga, darem Jego miłosierdzia dla innych ludzi. „Bez łaski nic nie możemy uczynić. A z łaską Chrztu św. i Komunii Świętej mogę stać się narzędziem Bożego miłosierdzia. Tego wspaniałego Bożego miłosierdzia! Naszym codziennym trudem, powiedziałbym: naszą codzienną radością, jest - drodzy bracia i siostry - wyrażanie w życiu sakramentu, który otrzymaliśmy! Radości poczucia, że jesteśmy narzędziami łaski Chrystusa, jak szczepy winnego krzewu, którym jest sam Chrystus, ożywiane sokami Jego Ducha!” (Regina Coeli 1.04.2013)


 

(Redakcja artykułu: 8 sierpnia 2013, ks. Michał Kaszowski)

 Powrót do strony głównej

Wykaz haseł