Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

KRZYŻ

Znak krzyża przypomina, że Chrystus naprawdę umarł także za mnie


Śmierć Chrystusa za wszystkich ludzi oznacza także: za mnie

Po wskrzeszeniu Łazarza przez Chrystusa niektórzy przyszli do przywódców duchowych i opowiedzieli im o tym wydarzeniu. Ci zaś, zamiast uwierzyć w Jezusa, zwołali Wysoką Radę, aby zastanowić się nad tym, co z Nim zrobić. „Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, rzekł do nich: Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod uwagę, że lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród. Tego jednak nie powiedział sam od siebie, ale jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo, że Jezus miał umrzeć za naród, a nie tylko za naród, ale także, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Tego więc dnia postanowili Go zabić. (J 11,49)

Wyjaśniając prorocze słowa Kajfasza, Papież Franciszek podkreśla, że gdy myślimy o bolesnej krzyżowej śmierci Jezusa, powinniśmy z miłością i wdzięcznością przypomnieć sobie, że On naprawdę umarł także za mnie. Umarł za mnie, abym po śmierci nie wszedł do piekła, lecz do szczęśliwej wspólnoty zbawionych. Papież powiedział: "Jezus miał umrzeć za naród, ale nie tylko za naród. Miał umrzeć w tym celu, by zgromadzić w jedno rozproszone dzieci Boże. Jezus umarł nie tylko za swój naród, ale za wszystkich. Tego – jak zaznaczył Papież - nie należy rozumieć w jakiś sposób ogólny. Oznacza to, że Jezus umarł za każdego człowieka indywidualnie. Każdy chrześcijanin powinien teraz powiedzieć: "Chrystus umarł za mnie." (Hom. 23.03.2013)

Nie wolno mi wstydzić się krzyża, bo przypomina mi miłość Jezusa do mnie

Do tych, którzy nie tylko nie odrzucają krzyża, lecz czczą go i noszą, papież Franciszek w Niedzielę Palmową powiedział: „Wy nie wstydzicie się Jego krzyża! Wręcz go obejmujecie, gdyż zrozumieliście, że w darze z siebie, w wychodzeniu poza siebie samych, mieści się prawdziwa radość i że Bóg zwyciężył zło miłością. Niesiecie pielgrzymujący krzyż przez wszystkie kontynenty, przez ulice świata! Niesiecie go odpowiadając na zachętę Jezusa: "Idźcie i nauczajcie wszystkie narody" (Mt 28,19), będącą tematem tegorocznego Dnia Młodzieży. Niesiecie go, aby wszystkim powiedzieć, że na krzyżu Jezus obalił mur wrogości, oddzielający ludzi i narody, i przyniósł pojednanie i pokój. (Hom. 24.03.2013)

Warto sobie przypomnieć o znaku krzyża - jako znaku niepojętej miłości Boga do mnie - zwłaszcza wtedy, gdy usiłuje się ten znak usunąć z miejsc publicznych. Może dobrze byłoby założyć ten znak miłości na łańcuszku na swoją szyję i na szyje swoich dzieci i nie zastępować go różnymi amuletami lub znakami zodiaku. Z taką miłością powinniśmy patrzeć na ukrzyżowanego Jezusa, z jaką zawsze patrzyła na Niego Maryja – także pod krzyżem. O podobną miłość do Jezusa ukrzyżowanego powinniśmy Ją prosić.


 

(Redakcja artykułu: 21 sierpnia 2013, ks. Michał Kaszowski)

Podobne tematy omówione na stronie www.teologia.pl: Śmierć Jezusa Chrystusa

 Powrót do strony głównej

Wykaz haseł