Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

KAPŁAN

Szaty sakralne znakiem powołania do służenia ludowi


Kapłan ma nosić na ramionach i na sercu swój lud, tak jak nosi szaty liturgiczne

Chcąc przypomnieć kapłanom ich szczególne powołanie do opiekowania się powierzonym im ludem, papież Franciszek odwołał się do symboliki szat kapłańskich. Jak kapłan nakłada je na siebie, tak powinien wziąć na swoje ramiona powierzony mu lud. Papież rozwinął tę myśl, opisując szaty, jakie nosił Najwyższy Kapłan w Izraelu. „Szaty sakralne Najwyższego Kapłana – powiedział - mają bogatą symbolikę. Jednym z tych symboli są imiona synów Izraela wyryte na onyksowych kamieniach zdobiących naramienniki efodu, z którego pochodzi nasz obecny ornat: sześć na kamieniu lewego naramiennika i sześć na kamieniu prawego naramiennika (por. Wj 28, 6-14). Także na pektorale wypisane były imiona dwunastu pokoleń Izraela (por. Wj 28, 21). Oznacza to, że kapłan celebruje biorąc na swe ramiona powierzony sobie lud i niosąc jego imiona wypisane w sercu. Kiedy nakładamy na siebie nasz skromny ornat, dobrze by było, abyśmy odczuwali na ramionach i w sercu ciężar i oblicze naszego ludu wiernego, naszych świętych i naszych męczenników, których w tym czasie jest tak wielu”. (Hom. 28.03.2013)

Wierni powinni otaczać kapłanów swoją modlitwą

Kapłan ma nosić swój lud na ramionach i na sercu, bo jest za niego odpowiedzialny. Jednak odpowiedzialność spoczywa nie tylko na nim, ale również na całym ludzie Bożym. Wierni świeccy są odpowiedzialni za swoich kapłanów. Ta odpowiedzialność nie powinna się ujawniać w bezowocnym krytykowaniu ich, lecz w płynącej z serca modlitwie za nich. Papież Franciszek przypomniał wierzącym ich odpowiedzialność za kapłanów słowami:  „Drodzy wierni, bądźcie blisko waszych kapłanów z miłością i modlitwą, aby zawsze byli pasterzami według serca Bożego.” (Hom. 28.03.2013)


 

(Redakcja artykułu: 15 czerwca 2013, ks. Michał Kaszowski)

 Powrót do strony głównej

Wykaz haseł