Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

ŻYCIE WIECZNE

Życie wieczne nie jest jakimś „upiększeniem” obecnego życia


Wielu zadaje sobie pytanie, jakie będzie życie po śmierci, jaka jest ta rzeczywistość, w którą wchodzi się przez śmierć. Czy będzie tam świat podobny do naszego, z tymi samymi kwiatami, zwierzętami? Czyją żoną lub czyim męże kto będzie? Z tym ostatnim pytaniem zwrócili się do Jezusa saduceusze, którzy nie wierzyli w zmartwychwstanie. Zapytali Go, kto w przyszłym świecie będzie mężem kobiety, która miała siedmiu mężów (Łk 20,27-40).

Jezus wyjaśnił saduceuszom, że przyszłe życie będzie zupełnie inne niż obecne, dlatego nie potrafimy sobie go wyobrazić. Nawiązując do tych słów Jezusa, papież Franciszek wyjaśnił: „Życie, które Bóg nam przygotowuje, nie jest prostym upiększeniem obecnego życia: ono przekracza naszą wyobraźnię, gdyż Bóg nas stale zaskakuje swoją miłością i swoim miłosierdziem”. (Anioł Pański 10.11.2013)

Trzeba się więc pogodzić z tym, że na ziemi nie poznamy tego, co Bóg przygotował w swojej nieskończonej dobroci i pomysłowości dla tych, którzy Go miłują. (1 Kor 2,9) Ale również ci, którzy wyobrażają sobie „nudne niebo” i „wesołe lub puste piekło” powinni pamiętać, że fantazjują i przedstawiają w zniekształcony sposób los, który może ich spotkać, a którego po śmierci zmienić już nie można.


 

(Redakcja artykułu: 12 listopada 2013, ks. Michał Kaszowski)

Podobne tematy omówione na stronie www.teologia.pl: Życie wieczne

W formie drukowanej, Niebo, piekło, czyściec i to, co nastąpi na końcu, Śmierć i wieczne istnienie

 Powrót do strony głównej

Wykaz haseł