Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

BIBLIA

Niebezpieczeństwo fałszowania nauki objawionej przez wyznawaną ideologię


Łatwo źle odczytać zawartą w Biblii naukę objawioną wtedy, gdy czyta się ją z jakimiś poglądami, z których nie chce się zrezygnować, gdy czyta się ją w świetle posiadanej już gotowej „ideologii”. Temu niebezpieczeństwu ulegają nie tylko członkowie różnych sekt i odbiorcy fałszywych objawień, ale nawet teologowie, gdy bezkrytycznie zafascynują się jakimiś modnymi nurtami w teologii. Dlatego papież Franciszek przedstawił poważne zagrożenie fałszowania nauki objawionej przez różne ideologie i zachęcił do modlitwy o uniknięcie tego zła w Kościele.

Nie wolno interpretować nauki objawionej w świetle modnych ideologii

Czytanie i wyjaśnianie Pisma Świętego w taki sposób, by uzasadnić prawdziwość jakiejś modnej, panującej w danym okresie historycznym ideologii, wypacza treść Ewangelii. Postępujący w ten sposób ideologowie „fałszują Ewangelię. Wszelka interpretacja ideologiczna, niezależnie z której strony pochodzi, z tej czy innej, jest fałszowaniem Ewangelii” - stwierdził papież Franciszek. (Hom.19.04.2013) „Prośmy Pana, by uwolnił Kościół od wszelkiej interpretacji ideologicznej i otworzył serce Kościoła, naszej Matki na Ewangelię prostą, na tę czystą Ewangelię, mówiącą nam o miłości, niosącą miłość, która jest tak bardzo piękna”(Hom.19.04.2013)

Duch Święty pomaga nam właściwie rozumieć zapisane w Piśmie Świętym prawdy

Aby móc właściwie zrozumieć Biblię, konieczna jest stała obecność Ducha Świętego, który „przewodzi w prawdzie” (por. Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Komisji Biblijnej). Wypowiadając te słowa, Papież przypomniał nam, że nie zrozumie dobrze natchnionych Ksiąg ten, kto opiera się tylko na swoim rozumie, a umysł i serce ma zamknięte na działanie Ducha Świętego. A łatwo zamykają się na Jego działanie ci, którzy pozwolili się opanować jakiejś ideologii, jakiejś doktrynie, jakimś modnym i rozszerzanym w danym okresie historycznym poglądom.

(Redakcja artykułu: 19 czerwca 2013, ks. Michał Kaszowski)

 

Różne sposoby manipulacji w teologii i fałszowania nauki biblijnej omawiam w ostatnich rozdziałach książki: Śmierć i wieczne istnienie

 Powrót do strony głównej

Wykaz haseł