Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

EWANGELIZACJA

Obowiązek wszystkich ochrzczonych


Obowiązek głoszenia żyjącego Jezusa spoczywa nie tylko na kapłanach i biskupach, lecz na wszystkich ochrzczonych wiernych

Istnieją świeccy wierni, którzy usprawiedliwiają swoją bezczynność, brak dzielenia się z innymi wiarą w żyjącego zmartwychwstałego Chrystusa, uważając, że tym mają się zająć wyłącznie duchowni. Niestety, bywają nawet rodzice chrześcijańscy, którzy swój obowiązek wychowania swoich dzieci w wierze i miłości do Boga i bliźnich, przerzucają na katechetów, kapłanów. Ponieważ zapominają oni o mocy łaski otrzymanego chrztu i o nałożonym na nich przez ten sakrament obowiązku szerzenia wiary w Chrystusa i rozbudzania miłości do Niego i do bliźnich, papież Franciszek przypomina: Myślę o nas, ochrzczonych, że mamy tę moc. Czy my w to wierzymy, że „wystarcza chrzest, że nie trzeba więcej, by ewangelizować? Albo spodziewamy się, że ksiądz powie, że biskup powie ... A my? Wtedy łaska chrztu jest trochę nieco skryta, a my zamknięci w naszych myślach, w naszych sprawach.” (Hom.17.04.2013)

Dzięki naszemu ewangelizowaniu Kościół nie będzie niańką usypiającą dzieci, lecz Kościołem-Matką, która dzieci rodzi

Papież przypomina, że chrześcijanin ma być wierny Duchowi Świętemu i głosić Jezusa swoim życiem, świadectwem i słowami. „Kiedy to czynimy, Kościół staje się Kościołem-Matką, rodzącą dzieci, ponieważ my, dzieci Kościoła, niesiemy to świadectwo. Kiedy jednak tego nie czynimy, Kościół staje się nie matką, ale Kościołem-niańką, troszczącą się o dziecko, żeby je uśpić. Jest to Kościół w stanie uśpienia. Pomyślmy o naszym chrzcie, o naszej odpowiedzialności naszego chrztu.” (Hom.17.04.2013)

Jakże ważne jest pouczenie papieskie. Chrześcijanin nie powinien w sobie i w innych usypiać wiary, miłości, nadziei, zapału apostolskiego, charyzmatów. Przeciwnie, swoim przykładem, słowem, podniesieniem na duchu, zachętą powinien prowadzić do tego, aby ujawniły się otrzymane od Boga łaski i służyły innym. Dzięki temu Kościół będzie się ujawniał w świecie jako Kościół-Matka, która rodzi nowych wyznawców Chrystusa.

Prosić o odwagę głoszenia Ewangelii

„Prośmy Pana o łaskę, abyśmy stawali się ochrzczonymi odważnymi i pewnymi, że Duch, którego mamy w sobie, a którego otrzymaliśmy przez chrzest, ponagla nas wciąż do głoszenia Jezusa Chrystusa naszym życiem, naszym świadectwem, a także słowami”. (Hom.17.04.2013)

(Redakcja artykułu: 13 czerwca 2013, ks. Michał Kaszowski)Powrót do strony głównej

Wykaz haseł