Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

DUSZA

Wierzysz w duszę czy nie wierzysz, to i tak ją masz


W czasie wywiadu z papieżem Franciszkiem, przeprowadzonym przez dziennikarza w podeszłym już wieku, wielokrotnie padło słowo „dusza”. W pewnym momencie dziennikarz stwierdził, że w duszę nie wierzy. Na to Papież odpowiedział krótko, że chociaż „w nią nie wierzy, to ją ma”. (La Reppublica, 1 października)

Ludzkie przekonania nie zmieniają obiektywnej rzeczywistości

Tylko małym dzieciom wydaje się, że przestają być widoczne, kiedy zamykają oczy. Mówią wtedy: „Nie ma mnie”. Jednak naprawdę jest inaczej: nadal są widoczne, bo nasze subiektywne przekonania nie zmieniają rzeczywistości. Jest jak jest niezależnie od tego, co my uważamy. Jesteśmy tacy, jacy naprawdę jesteśmy bez względu na to, co o sobie myślimy, mówimy i jak siebie oceniamy. To samo dotyczy naszej duszy. Można przyjmować jej istnienie lub nie uznawać go, jednak to nie zmienia faktu, że każdy człowiek nie tylko duszę „ma”, ale jest istotą „utworzoną” z duszy i ciała, że jest osobą złożoną z duszy i ciała i że tę duszę jakoś formuje.

Dusza powoduje, że jesteśmy osobami

Dzięki duszy nie jesteśmy żywymi, inteligentnie skonstruowanymi robotami, lecz żyjącymi osobami, które potrafią poznawać, kochać lub nienawidzić, dobrowolnie służyć innym lub tylko sobie. Dzięki duszy potrafimy z innymi osobami – w tym również z Bogiem - żyć w przyjaźni lub nieprzyjaźni, wrogości.

Dzięki duszy po śmierci nie przestajemy istnieć. Chociaż nasze ciało ulega rozpadowi po śmierci, to dzięki duszy nie umieramy jako osoby. Przechodzimy tylko do innej formy istnienia, w którym rozkwitnie na zawsze to, co za życia ziemskiego wpisaliśmy w siebie, w swoje „ja”: miłość lub nienawiść, otwarcie na innych lub egoistyczne zamkni?cie się w sobie, skoncentrowanie na sobie. I tak się stanie z każdym człowiekiem bez względu na to, czy w to wierzy czy nie. Nie umrze nigdy jako osoba, bo nie jest samym tylko materialnym ciałem. O tym pouczył nas Chrystus mówiąc: „Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą.” (Mt 10,28) Znaczy to, że można człowieka pozbawić obecnej, ziemskiej formy istnienia. Nie można go jednak unicestwić jako osoby. Pozostanie nią na zawsze bez wzglądu na to, jaki będzie jego wieczny los.


 

(Redakcja artykułu: 5 października 2013, ks. Michał Kaszowski)

Podobne tematy omówione na stronie www.teologia.pl: Dusza ludzka, Duch

W formie drukowanej, Niebo, piekło, czyściec i to, co nastąpi na końcu, Śmierć i wieczne istnienie

 Powrót do strony głównej

Wykaz haseł