Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

ŚWIĘTOŚĆ

Każdy ma swoją drogę do świętości


Papież Franciszek przypomniał, że każdy jest powołany przez Boga do świętości, ale drogi życiowe, na których ma się dokonywać uświęcenie, są odmienne dla każdego człowieka. Sercem świętości jest miłość do Boga i do ludzi. Ta miłość ma się rozwijać w małżeństwie sakramentalnym, w kapłaństwie, w życiu zakonnym lub samotnym – w zależności od tego, do czego Bóg nas powołał.

Trwałe małżeństwo sakramentalne drogą uświęcania się

Obserwujemy, że coraz częściej małżeństwa sakramentalne zastępuje się wolnymi związkami. Młodzi i starsi decydują się na wspólne życie, ale bez sakramentalnych więzów. Albo nie widzą potrzeby sakramentu małżeństwa, albo boją się dozgonnych więzów miłości i wierności, jakie on nakłada. Papież Franciszek przypomina, że przez sakrament małżeństwa i podjęcie decyzji dozgonnej miłości i wierności człowiek wkracza na drogę uświęcenia. Mówi: „Bóg wzywa nas do decyzji definitywnych, wobec każdego ma swój plan: odkrycie Go, odpowiedzenie na swoje powołanie, to podążanie ku szczęśliwej realizacji samych siebie. Bóg wszystkich nas wzywa do świętości, do życia Jego życiem, ale ma On dla każdego odrębną drogę.

Niektórzy są powołani, aby uświęcać siebie tworząc rodzinę przez sakrament małżeństwa. Niektórzy twierdzą, że małżeństwo jest dziś "niemodne". Czy jest niemodne? - nie!!! W kulturze tymczasowości, względności, wielu głosi, że trzeba "cieszyć się" chwilą, że nie warto angażować się na całe życie, aby podjąć decyzje ostateczne, "na zawsze", bo nikt nie wie, co przyniesie przyszłość. Ja natomiast proszę was abyście byli rewolucyjni, byście przeciwstawiali się dominującym nurtom. Tak, pod tym względem proszę, abyście się buntowali przeciwko owej kulturze tymczasowości, która w istocie jest przekonana, że nie jesteście w stanie podjąć odpowiedzialności, że nie jesteście w stanie prawdziwie kochać. Ufam wam młodym i modlę się za was. Miejcie odwagę "płynąć pod prąd". A więc odważcie się być szczęśliwymi.” (Rio de Janeiro, 28.07.2013)

Uświęcenie się w kapłaństwie i życiu zakonnym

Inną drogą uświęcenia się - mniej powszechną niż małżeństwo - jest kapłaństwo i życie zakonne. Na tych drogach dokona się uświęcenie, jeśli powołane osoby nie wystygną w miłości do Boga i ludzi, lecz przeciwnie, będą ją stale powiększać. Papież przypomniał istnienie tych dwóch szczególnych dróg ofiarowania się w miłości Bogu i ludziom, mówiąc: „Pan wzywa niektórych do kapłaństwa, aby oddać się Jemu w sposób pełniejszy, aby kochać wszystkich sercem Dobrego Pasterza.

Innych powołuje do służenia drugim w życiu zakonnym: w klasztorach klauzurowych, poświęcając się modlitwie dla dobra świata, w różnych dziedzinach apostolatu, dając siebie dla wszystkich, szczególnie najbardziej potrzebujących.

Nigdy nie zapomnę owego 21 września - miałem 17 lat - kiedy, zatrzymawszy się w kościele San José de Flores, żeby się wyspowiadać, usłyszałem po raz pierwszy, że Bóg mnie wzywa. Nie lękajcie się tego, czego Bóg od was żąda! Warto powiedzieć Bogu "tak". W Nim jest radość!” (Rio de Janeiro, 28.07.2013)

Modlić się o odkrycie tej drogi, na której Bóg przewidział moje uświęcenie się

Tym, którzy jeszcze nie wiedzą, jaką drogę życiową mają wybrać, papież Franciszek zaleca modlitwę o odkrycie swojego powołania. Zwraca się szczególnie do młodych, którzy dopiero wchodzą w życie. Mówi: „Drodzy młodzi, niektórzy być może jeszcze jasno nie wiedzą, co uczynić ze swoim życiem. Proście o to Pana, On sprawi, że zrozumiecie drogę. Podobnie jak uczynił młody Samuel, który słyszał w swym wnętrzu natarczywy głos wzywającego go Pana, ale nie rozumiał, nie wiedział, co powiedzieć i dzięki pomocy kapłana Helego w końcu odpowiedział na ten głos: Mów Panie, bo sługa Twój słucha (por. 1 Sam 3,1-10). Także i wy proście Pana Jezusa: Co chcesz, abym uczynił, którą drogą powinienem pójść?” (Rio de Janeiro, 28.07.2013)


 

(Redakcja artykułu: 22 sierpnia 2013, ks. Michał Kaszowski)

Podobne tematy omówione na stronie www.teologia.pl: Świętość człowieka i pokrewne hasła na literę Ś

 

 Powrót do strony głównej

Wykaz haseł