Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

DOBRO

Dostrzegać dobro


W czasie podróży powrotnej samolotem z Rio de Janeiro do Rzymu papież udzielił dziennikarzom odpowiedzi na różne ich pytania. Zapytany o „skandale” w Kościele powiedział, że „jedno upadające drzewo robi więcej hałasu niż cały las”. Mówiąc to zwrócił uwagę na fakt, że często tak mocno koncentrujemy się na złu, czyli na „upadającym drzewie”, że nie dostrzegamy istniejącego „lasu” dobra. Często patrzy się na Kościół przez pryzmat różnych „skandali”, tak jakby nie było w nim nic innego - „lasu” dobra.

Koncentrowanie się na złu w świecie, ludziach, Kościele prowadzi do krzywdzących uogólnień. Fałszuje widzenie rzeczywistości, w której – mówiąc słowami Jezusa – znajdują się całe pola dobrej pszenicy, a nie tylko znacznie mniej liczny chwast. (Mt 13,24-30)

Z pewnością byłoby nam przykro, gdyby ktoś bez przerwy wypominał nam jakiś popełniony w przeszłości grzech – zwłaszcza grzech odpokutowany i przebaczony nam już przez Boga. Nie wolno nam więc czynić bliźnim tego, co dla nas przykre, bolesne, zniechęcające do rozwijania w sobie dobra. Gdy tak postępujemy wobec bliźnich, przypominamy Bogu o naszych grzechach, bo sami bezgrzeszni nie jesteśmy.


 

(Redakcja artykułu: 30 lipca 2013, ks. Michał Kaszowski)

 Powrót do strony głównej

Wykaz haseł