Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

JEDNOŚĆ KOŚCIOŁA

 Filary jedności Kościoła


Jedna wielka rodzina rozproszona po całym świecie

Kościół jest podobny do rodziny. Nie zawsze dzieci i rodzice mieszkają w tym samym domu i nie zawsze przebywają w tym samym mieszkaniu. Nieraz idą do szkoły, do pracy, a potem wracają i są razem. Nieraz muszą się rozstać nawet na całe życie, bo zmieniają miejsce zamieszkania. Pomimo tego rozproszenia rodzina nie przestaje nią być.

Coś podobnego - jak powiedział papież Franciszek – jest z Kościołem. „Gdziekolwiek idziemy, nawet do najmniejszej parafii, do najbardziej zagubionego kąta świata, jest jeden Kościół. Jesteśmy u siebie w domu, w rodzinie, między braćmi i siostrami. A to jest wielkim darem Boga! Kościół jest jeden dla wszystkich. Nie ma oddzielnego Kościoła dla Europejczyków, innego dla Afrykanów, czy też odrębnego dla Amerykanów, Azjatów, czy dla mieszkańców Oceanii, ale wszędzie jest ten sam Kościół. To jak w rodzinie: można być daleko, rozrzuconymi po świecie, ale głębokie więzi, które łączą wszystkich członków rodziny pozostają mocne bez względu na odległość”. (Katecheza 25.09.2013)

Elementy zespalające rozproszoną rodzinę Kościoła

Nieraz członkowie jednej rodziny mieszkają daleko od siebie, nawet w innym kraju, na innym kontynencie. Przez to jednak nie przestają przynależeć do swojej rodziny. Nadal nią są. Łączy wszystkich coś, czego nie da się zniszczyć: pokrewieństwo. Nawet w rozproszeniu rodzeństwo pozostaje rodzeństwem, a rodzice – rodzicami. Jeśli rodzina była dobra, to - pomimo oddalenia – braci i siostry łączy miłość i tęsknota.

Podobnie jest z Kościołem. Chrystus założył jeden Kościół dla wszystkich ludzi. I nawet jeśli są oni rozproszeni po całym świecie, to jednak coś ich łączy: ta sama wiara, nadzieja, miłość, sakramenty i posługi, takie jak papieża, biskupa, kapłana, diakona. Te wspólne cechy papież Franciszek porównał do filarów podtrzymujących budowlę: „Jedność w wierze, w nadziei, w miłości, w sprawowaniu sakramentów, w posłudze: są one jakby filarami podtrzymującymi i trzymającymi razem jedną wielką budowlę Kościoła.” (Katecheza 25.09.2013)

Wielość i jedność ujawniona w Rio de Janeiro

Wielkie światowe spotkania, takie jak Światowe Dni Młodzieży w Rio de Janeiro ukazują różnorodność i równocześnie jedność wielkie rodziny, którą jest Kościół założony przez Jezusa. Papież Franciszek powiedział: „W tej bezkresnej rzeszy młodych ludzi na plaży Copacabana, można było usłyszeć wiele języków, widać było bardzo różne rysy twarzy, spotykały się różne kultury, a jednak istniała głęboka jedność, kształtował się jeden Kościół, byliśmy zjednoczeni i to się czuło”. (Katecheza 25.09.2013)

Tych młodych ludzi jednoczyła wiara w tego samego Jezusa, ta sama tęsknota za szczęściem, ta sama miłość przekraczająca bariery językowe i kulturowe. Jednoczył ich ten sam Chrystus, którego przyjmowali w Komunii św. A do spotkania doszło dlatego, że wszyscy oni przyjmowali posługę papieża, daną Kościołowie przez Chrystusa dla zachowania jego pełnej jedności.

 


 

(Redakcja artykułu: 28 września 2013, ks. Michał Kaszowski)

Podobne tematy omówione na stronie www.teologia.pl: Jedność Kościoła

 Powrót do strony głównej

Wykaz haseł