Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

DUCH ŚWIĘTY

Obłuda może doprowadzić do bluźnierstwa przeciw Duchowi Świętemu


Papież Franciszek powiedział, że niektóre formy obłudy „nie są dalekie od grzechu przeciw Duchowi Świętemu”. (Hom. 19.06.2013) Na czym polega ten niewybaczalny - według Jezusa - grzech bluźnierstwa przeciw Duchowi i jaka obłuda naraża na ten grzech? Odpowiedź na te pytania wymaga pewnych wyjaśnień.

Według ostrzeżenia Jezusa bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu nigdy nie będzie odpuszczone

Kiedy przywódcy duchowi – zamiast się nawrócić przyjmując nauczanie Jezusa – zaczęli Go oskarżać o kontakt ze złymi duchami, o to, że mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy. Widząc ich uparte trwanie w złośliwości, braku nawrócenia - do którego pobudzał ich Duch Święty -  Chrystus powiedział im: „Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone. Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, lecz jeśli powie przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym.” (Mt 12,31-32)

Bluźni Duchowi Świętemu ten, kto swoją upartą postawą przeszkadza Mu w doprowadzeniu do szczerego nawrócenia serca

Bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu jest niewybaczalne, bo uniemożliwia nawrócenie, autentyczną przemianę samego siebie, swojego serca. Przykładem tego grzechu może być odkładanie swojego nawrócenia na czas późniejszy lub nawet na moment śmierci. I tak może się nigdy nie nawrócić człowiek, który mówi sobie: „dzisiaj jeszcze nie będę zmieniał mojego grzesznego sposobu życia. Bóg jest miłosierny, poczeka. Może pomyślę o swojej poprawie kiedyś, może – gdy będę umierał. Na razie będę dalej grzeszył”. To „kiedyś” może jednak nigdy nie nastąpić, bo człowiek kpi sobie z Ducha Świętego, który chce go uświęcić i pomaga mu w tym już teraz, dzisiaj. Taki człowiek bluźni Duchowi Świętemu, naśmiewa się z Niego, z Jego pokornej pomocy, cierpliwości, łask, z ponawianych na różna sposoby nawoływań do nawrócenia. Te wezwania Duch Święty wytwarza albo bezpośrednio w sercu człowieka, albo kieruje przez innych ludzi, wydarzenia, okoliczności życia. Zatwardziały w złu człowiek wszystko to ciągle odrzuca, lekceważąc sobie okazywane mu Boże miłosierdzie. Swoją postawą bluźni Duchowi Świętemu.

Dlaczego obłuda może być bluźnierstwem przeciw Duchowi?

Chodzi o pewien rodzaj obłudy, udawania. Papież Franciszek mówi, że niedaleko od grzechu przeciw Duchowi Świętemu jest ten, którego obłuda ujawnia się w relacji z Bogiem. Powiedział: „Pan mówi o poście, modlitwie i jałmużnie: trzech filarach chrześcijańskiej pobożności i wewnętrznego nawrócenia, które Kościół proponuje nam wszystkim w Wielkim Poście”. „Także na tej drodze mamy obłudników, którzy się puszą, gdy poszczą, przy dawaniu jałmużny, na modlitwie. Myślę, że gdy obłuda dochodzi do tego punktu relacji z Bogiem, nie jest daleko od grzechu przeciwko Duchowi Świętemu.” (Hom. 19.06.2013)

Chodzi więc przede wszystkim o obłudę w dziedzinie religijnej, czyli o udawanie miłości do Boga i do ludzi, o udawanie pobożności, dobroczynności, uświęcania się przez posty, o udawanie przed Bogiem człowieka bezgrzesznego, szlachetnego, hojnego itp. Jeśli człowiek wszystko czyni na pokaz, to nie ma w sobie miłości, nie zbliża się do Boga, nie kocha prawdziwą miłością nikogo. Zamiast żałować za grzechy, hipokryta przechwala się przed Bogiem swoją bezgrzesznością, jak obłudny faryzeusz z przypowieści Jezusa. Z tego powodu trwa w swoich grzechach, nie dostępuje przebaczenia. (Por. Łk 18,9-14)

Obłudne udawanie przed Bogiem i ludźmi człowieka świętego, dobrego może stać się tak silnym przyzwyczajeniem, że uniemożliwi na zawsze szczere nawrócenie. Człowiek udający miłość nigdy nie zacznie kochać. Udający świętego nigdy się nie uświęci. Udający skruchę może nigdy nie umieć już prawdziwie żałować za swoje grzechy. Będzie więc na zawsze trwał w swoich grzechach, bez nawrócenia. A taki wieczny uparty brak nawrócenia nazywa się niewybaczalnym grzechem bluźnierstwa przeciw Duchowi Świętemu. Do niego może doprowadzić obłuda.


 

(Redakcja artykułu: 30 czerwca 2013, ks. Michał Kaszowski)

Podobne tematy omówione na stronie www.teologia.pl: Bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu

Szczegółową analizę grzechu bluźnierstwa przeciw Duchowi Świętemu, niewybaczalności tego grzechu oraz tego, że trwanie w nim staje się jedną z przyczyn wieczności piekła, można znaleźć w książkach:

ks. Michał Kaszowski, Śmierć i wieczne istnienie.

ks. Michał Kaszowski, Niebo, piekło, czyściec i to, co nastąpi na końcu.

 Powrót do strony głównej

Wykaz haseł