Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

SŁOWO BOŻE

Przyjąć to, co naprawdę Bóg chce mi powiedzieć


"Słowo Boże jest żywe i skuteczne, zdolne osądzić zamiary i myśli serca" – czytamy w Liście do Hebrajczyków (4,12). Komentując to stwierdzenie, papież Franciszek powiedział, że Słowo Boże jest żywe to znaczy, że Bóg mówi do mnie to, co sam chce mi powiedzieć, a nie to czego ja oczekuję, czy mam nadzieję usłyszeć. Bóg jest wolny, a miłość i mądrość podsuwa Mu, co ma mi powiedzieć, kiedy powiedzieć i w jakiej formie powiedzieć. Otwarty na słowo Boże człowiek nigdy nie będzie dyktował Bogu, co, kiedy i w jakiej formie powinien mu powiedzieć. Otwarty na Boga człowiek przyjmuje Jego Słowo jako dar Boży, „niespodziankę” Bożą (Hom. 20.01.2014), podobną do tej, którą otrzymała Maryja, gdy dowiedziała się, że została przewidziana na Matkę Syna Bożego .

Można jednak tylko pozornie być otwartym na to żywe słowo Boga. Objawia się to w taki sposób, że ktoś słucha czytań biblijnych na Mszy św., może nawet czyta Pismo Święte, a jednak – jak zauważył Papież – przepuszcza słowo Boże przez filtr, aby usyszeć tylko to, co chce usłyszeć, a nie to, co naprawdę chce mu powiedzieć Pan. Takim filtrem, który pozbawia słowo Boże jego prawdziwej treści, są zazwyczaj różne nałogi, pożądliwości. Powodują one, że ich bardzo silny głos zagłusza słowo Boże i deformuje je.


 

(Redakcja artykułu: 22 stycznia 2014, ks. Michał Kaszowski)

Podobne tematy omówione na stronie www.teologia.pl: Słowo BożePowrót do strony głównej

Wykaz haseł