Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

SŁOWO BOŻE

Słowo Boże poprzedza i przekracza Biblię


Nieraz spotykamy się z ludźmi, którzy domagają się od nas wyjaśnienia prawd wiary cytatami z Pisma Świętego. Ludzie ci zakładają, że Bóg nie powiedział nic więcej niż to, co znajdujemy zapisane na stronicach Biblii. Taki pogląd jest błędny, o czym przypomniał papież Franciszek. Powiedział on, że „słowo Boże poprzedza i przekracza Biblię, dlatego w centrum naszej wiary znajduje się nie sama tylko księga, ale dzieje zbawienia, a zwłaszcza Osoba Jezusa - Słowo Boże, które stało się ciałem. Horyzont słowa Bożego obejmuje, ale i rozciąga się poza Pismo Święte”. (Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Komisji Biblijnej).

To ważne przypomnienie papieża Franciszka uświadamia nam prawdę, że Bóg stale i na różne sposoby mówił do człowieka. Pismo Święte zawiera tylko część Bożych słów, jednak wyjątkowo ważnych dla każdego z nas i całego Kościoła w każdej epoce historycznej. Nie są to jednak jedyne słowa Boga. Oprócz nich istniej niepojęta ilość Jego słów miłości, które wypowiedział i wypowie jeszcze do człowieka - poczynając od Adama i Ewy aż po ostatniego człowieka, który będzie żył na ziemi.


 

(Redakcja artykułu: 11 lipca 2013, ks. Michał Kaszowski)

Podobne tematy omówione na stronie www.teologia.pl: Pismo Święte, Tradycja

 Powrót do strony głównej

Wykaz haseł