Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

ŁASKA

Bóg jest łaską i łaski przynosi


Papież Franciszek często przypomina nam, że sam Bóg jest największą łaską. (Hom. 10.10.2013) Tę Łaskę-Boga, można porównać do słońca. Kiedy ono wschodzi, ziemia się rozjaśnia. Wszystko, co w mroku nocy nie było widoczne, nabiera barw, ukazuje swoje piękno. Coś podobnego dzieje się z nami, gdy Bóg do nas przychodzi, a my Go przyjmujemy. Wtedy nasze serce rozpala się Jego miłością, umysł zaczyna wszystko widzieć w Jego świetle, zaczynamy pragnąć tego wszystkiego, czego On pragnie, budzi się tęsknota za wiecznym przebywaniem z Nim. Zmieniamy się jak ziemia, nad którą wzeszło słońce.

Te różne formy przemian, które się w nas dokonują pod wpływem Boga, Łaski największej, teologia również nazywa łaskami i nadaje im różne nazwy. I tak przemianę umysłu pod wpływem światła Bożego nazywa wiarą, rozbudzoną tęsknotę za wiecznym spotkaniem z Bogiem – nadzieją, a pragnienie pomagania, uszczęśliwiania, umacniania, doskonalenia innych nazywa miłością. Oprócz tych trzech wielkich łask otrzymujemy jeszcze bardzo wiele innych, które przynosi nam ze sobą Bóg, Dar najwyższy.


 

(Redakcja artykułu: 1 listopada 2013, ks. Michał Kaszowski)

Podobne tematy omówione na stronie www.teologia.pl: Łaska

 Powrót do strony głównej

Wykaz haseł