Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

KOŚCIÓŁ

Czy Kościół potrzebuje urzędów?


Tęsknota za Kościołem pierwszych wieków pobudza do stawiania sobie pytania, czy Kościół rzeczywiście potrzebuje wypracowanej przez wieki struktury, włącznie z biurami i urzędami, których nie było w pierwszym okresie jego istnienia. Papież Franciszek daje odpowiedź na to pytanie.

Urzędy są potrzebne do pewnego stopnia

Na Mszy św., na której byli obecni pracownicy Instytutu Dzieł Religijnych, Papież powiedział: „Wszystko jest potrzebne, biura są potrzebne, tyle że do pewnego stopnia: jako pomoc historii miłości. Kiedy jednak na pierwszy plan wysuwa się organizacja, miłość schodzi na dalszy plan, a nieszczęsny Kościół staje się organizację pozarządową. Nie tędy droga!” (Hom. 24.04.2013)

Kościół zorganizowany, lecz bez miłości, nie spełniłby dobrze swojego posłannictwa

Papież Franciszek nie neguje przydatności organizacji, biur i urzędów. Nie, gdyż okazywanie miłości nie musi być chaotyczne, niezorganizowane. Problem zaczyna się wtedy, gdy organizacja istnieje, miłości natomiast nie ma. Taka sytuacja byłaby tragiczna w Kościele, gdyż jego działalność – choć dobrze zorganizowana – nie wyrażałaby miłości, nie płynęłaby z niej. Bezduszny Kościół-organizacja nie tworzyłby w historii świata nurtu miłości, nie byłby w tym świecie historią miłości.


 

(Redakcja artykułu: 7 lipca 2013, ks. Michał Kaszowski)

 Powrót do strony głównej

Wykaz haseł