Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

KOŚCIÓŁ

Kościół to nie „oni”, lecz „ja, ty, my”


Papież Franciszek przypomina ważną prawdę o Kościele, o której powinni pamiętać zwłaszcza ci, którzy najgłośniej domagają się jego przemiany, reformy i  udoskonalenia. Powiedział: „ja, ty, my jesteśmy częścią Kościoła”. (Katecheza 11.09.2013) To ważna prawda dla każdego z nas. Ważna również dla tych ochrzczonych, którzy sami stali się martwymi członkami Kościoła, którzy nie należą do niego już „sercem”, lecz tylko „ciałem”, a publicznie i głośno domagają się od innych odnowienia go. Tym wszystkim, którzy zatracili świadomość swojej przynależności do Kościoła i odpowiedzialności za niego, Papież przesyła następujące ważne pouczenie:

„W pierwszych wiekach Kościoła było to bardzo jasne: Kościół będąc matką chrześcijan, "czyniąc" chrześcijan, jest też przez nich "czyniony". Kościół nie jest czymś różnym od nas samych, ale musi być postrzegany jako całość wierzących, jako "my" chrześcijan: ja, ty, my jesteśmy częścią Kościoła. Św. Hieronim pisał: "Kościół Chrystusowy jest niczym innym jak duszami tych, którzy wierzą w Chrystusa" (Tract. Ps 86: PL 26, 1084). Tak więc wszyscy żyjemy macierzyństwem Kościoła, duszpasterze i wierni. Niekiedy słyszę: "Wierzę w Boga, ale nie w Kościół", "słyszałem, że Kościół coś powiedział - ale kiedy? - a księża mówią". Ale Kościół, to nie tylko księża - wszyscy jesteśmy Kościołem. Kiedy więc mówisz, że wierzysz w Boga, ale nie wierzysz w Kościół, to mówisz, że nie wierzysz w siebie samego, to jest przecież sprzeczne samo w sobie. Wszyscy jesteśmy Kościołem, wszyscy, od tego dziecka niedawno ochrzczonego, które tutaj było, aż po biskupów, papieża - wszyscy. Wszyscy jesteśmy Kościołem i wszyscy jesteśmy równi przed oczyma Boga. Wszyscy! I wszyscy jesteśmy wezwani, by wychowywać w wierze, do głoszenia Ewangelii. Niech każdy zada sobie pytanie: co czynię, aby inni mogli dzielić ze mną wiarę chrześcijańską? Czy jestem płodny w mej wierze, czy też zamknięty? Kiedy powtarzam, że kocham taki Kościół, który nie byłby zamknięty w swojej zagrodzie, ale zdolny do wyjścia, by się ruszyć, pomimo pewnych zagrożeń, by nieść Chrystusa wszystkim, myślę o wszystkich - o mnie, o tobie, o każdym chrześcijaninie. Myślę o wszystkich. Wszyscy mamy udział w macierzyństwie Kościoła, wszyscy jesteśmy Kościołem, wszyscy, aby światło Chrystusa dotarło aż do najdalszych krańców ziemi. Niech żyje święta matka Kościół! Powtórzmy wszyscy: Niech żyje święta matka Kościół!” (Katecheza 11.09.2013)


 

(Redakcja artykułu: 1 października 2013, ks. Michał Kaszowski)

Podobne tematy omówione na stronie www.teologia.pl: Kościół

 Powrót do strony głównej

Wykaz haseł