Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

MODLITWA

Modlitwa poświęcenia Matce Najświętszej siebie i innych


W sanktuarium Matki Bożej z Bonaria w Cagliari papież Franciszek tak się modlił:

 

Najświętsza Dziewico i Nasza Pani z Bonaria,

Tobie, z wielką ufnością, poświęcam każde z Twoich dzieci.

Znasz nas, a my wiemy, że bardzo nas kochasz.

Dzisiaj, po uwielbieniu Twego Syna Jezusa Chrystusa,

Naszego starszego Brata i naszego Boga,

Proszę Cię, skieruj swój wzrok na wszystkich i na każdego.

Proszę Cię za każdą rodzinę tego miasta i tego regionu.

Przywołuję Cię do dzieci i do młodzieży,

Do starców i chorych,

Do samotnych

I do więźniów,

Do głodnych

I do bezrobotnych,

Do tych, którzy stracili nadzieję

I do tych, którym brak wiary.

Błagam Cię także za rządzących i wychowawców.

Matko nasza, strzeż nas wszystkich z czułością

I daj nam swą siłę i wiele pociechy.

Wszyscy jesteśmy Twymi dziećmi: udajemy się pod Twoją opiekę.

Nie zostawiaj nas samych w chwili bólu i doświadczenia.

Powierzamy się w Twoje macierzyńskie serce

I poświęcamy Ci wszystko to, czym jesteśmy i co posiadamy.

I przede wszystkim, Matko Najsłodsza, pokaż nam Jezusa

I naucz nas czynić zawsze i tylko to, co On nam powie. Amen.


 

Tłumaczenie z http://www.deon.pl/

 Powrót do strony głównej

Wykaz haseł