Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

ŁASKA

To sam Bóg przychodzi i przynosi nam swoje łaski


Zawsze Bóg jest Tym, który udziela łask

W homilii, wygłoszonej 10 października 2013 w Domu św. Marty, papież Franciszek powiedział, że łaskę zawsze przynosi Bóg. To On przychodzi i daje ją nam. „Pan nigdy nie posyła łaski pocztą: przynosi ją On i On jest łaską”. (Hom. 10.10.2013) Ktoś może jednak powiedzieć: Ale nie zawsze tak jest. Czasem Bóg posługuje się jakimś „listonoszem” lub „kurierem”, przez którego dostarcza nam swoje dary, np. kapłanem, który udziela sakramentów, odprawia Mszę św., chrzci; rodzicami lub katechetą, którzy głoszą Jego słowo, aby powstała w nas wiara.

A jednak zawsze jest tak, jak mówi Papież: Łaskę przynosi Bóg. To On przychodzi i nam ją daje. To co w takim razie robią kapłani, udzielający chrztu, spowiadający, celebrujący Mszę św.? Co robią głosiciele słowa Bożego, dzięki którym wiara rozszerza się na cały świat i dociera do nowych pokoleń na ziemi? Co robią? Można powiedzieć: tylko towarzyszą Bogu, który przychodzi, działa i mówi.

Szafarz sakramentów jest tylko widzialnym znakiem przychodzącego i działającego Boga

Kiedy jakiś szafarz udziela chrztu, to jego działanie ogranicza się do polania, pokropienia wodą lub zanurzenia w wodzie chrzczonego, do wypowiedzenia jego imienia i słów „Ja ciebie chrzczę w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego”. Kiedy wypowiada te słowa - złączone z polewaniem, kropieniem wodą lub zanurzaniem w niej - Trójca Święta zstępuje na chrzczonego i działa w nim. Wynikiem tego przyjścia Boga i Jego działania jest to, że ochrzczony zostaje oczyszczony z grzechu pierworodnego i z grzechów osobistych, jeśli je popełnił. Staje się dzieckiem Boga, Świątynią Ducha Świętego i członkiem Mistycznego Ciała Chrystusa. Dzięki przyjściu i działaniu Trójcy Świętej dusza ochrzczonego zostaje ożywiona życiem Bożym i przyozdobiona różnymi wspaniałymi darami nadprzyrodzonymi: wiarą, nadzieją, miłością. Te dary jednak udzielane są jakby w zarodku i muszą się w ciągu całego życia rozwijać.

Tak więc szafarz sakramentów jest jedynie „towarzyszem” Boga, który przychodzi, działa, uświęca, przemienia duszę. Chociaż – mówiąc językiem papieża Franciszka – udzielający sakramentów człowiek nie jest pracownikiem poczty lub firmy kurierskiej, przez którą Bóg posyła swoje listy i paczki, czyli łaski, to jednak spełnia bardzo pożyteczną rolę. Jego bowiem widzimy i słyszymy bardzo wyraźnie, natomiast Boga nie widzimy oczami ciała ani nie słyszymy naszymi uszami i z tego powodu może nam umknąć Jego obecność i działanie. Dlatego Bóg chce mieć widzialnych „towarzyszy” swojego przychodzenia i działania. Dzięki temu, co mówią i czynią w chwili udzielania sakramentów, możemy mieć pewność, że sam Bóg na pewno przychodzi, na pewno w nas działa, na pewno odpuszcza nam grzechy, na pewno przyozdabia nas swoimi nadprzyrodzonymi darami. Ta pewność ułatwia nam współdziałanie z otrzymanymi łaskami, pobudza do rozmowy z Bogiem, który do nas przyszedł, i do dziękowania Mu za Jego obecność i uświęcające działanie.

Głosiciele słowa Bożego i różne wydarzenia „pomocnikami” przychodzącego i mówiącego do nas Boga

„Towarzyszami” Boga, podobnymi do szafarzy sakramentów, są również głosiciele słowa Bożego. Bóg potrafi przemawiać wprost do naszego serca i rozumu. Dla nas jednak - ludzi mających ciało - konkretnym i wyraźnym słowem jest to, które słyszą uszy. Tak nas Bóg stworzył i dlatego zwykle posługuje się ustami różnych ludzi, przez których mówi do nas. Dzięki nim głos Boga może zabrzmieć w naszych uszach w sposób, do którego jesteśmy najbardziej przyzwyczajeni. Jednak i w tym wypadku sam Bóg przychodzi do serc ludzkich ze swoim światłem, dzięki któremu słyszane uszami słowa stają się zrozumiałe. Jeśli mamy dobrą wolę, to odpowiemy swoim życiem na to, co przychodzący do nas i mówiący Bóg nam przekazuje.

Nieraz – z powodu naszego uporu - przychodzący i mówiący Bóg jakby „wzmacnia” swój głos przez różne bolesne wydarzenia. Nie lubi ich stosować, ale w wielu wypadkach zmuszamy Go do tego. Skłaniamy Go do tego, by wstrząsającymi wydarzeniami pobudził nas do wsłuchania się w Jego głos, który ukazuje nam drogę zbawienia.


 

(Redakcja artykułu: 31 października 2013, ks. Michał Kaszowski)

Podobne tematy omówione na stronie www.teologia.pl: Łaska, Sakrament, Słowo Boże

 Powrót do strony głównej

Wykaz haseł